دوشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٩ :: ٧:٥٧ ‎ب.ظ ::  نويسنده : دوست شما

رئیس مرکز آزمون و سنجش دانشگاه پیام نور از آغاز ثبت نام ترم تابستان پیام نور در ساعت ۱۸ امروز خبر داد. 

محمد هادی امین ناجی، در گفت وگوی اختصاصی با اخبار پیام نور درباره زمان آغاز انتخاب واحد ترم تابستانی دانشگاه پیام نور گفت: دانشجویان دانشگاه پیام نور می‌توانند از ساعت 18 امروز اقدام به انتخاب واحد ترم تابستانی کند. وی آماده نبودن سیستم گلستان برای آغاز ثبت نام ترم تابستانی را علت این تاخیر چند ساعته دانست ، ناجی اظهار کرد: امیدواریم ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان ۸۹ دانشگاه پیام نور را امروز آغاز کنیم.وی همچنین در پاسخ به اینکه دانشجویان از تاخیر بوجود آماده گله مند شده اند گفت:برخی مشکلات قابل پیش بینی نیست و دانشگاه پیام نور تلاش می کند تا این مشکلات را به حداقل برساند.پیش از این طبق اعلام دانشگاه پیام نور قرار بود انتخاب واحد ترم تابستان ۸۹ پیام نور از روز ۲۶ تیرماه آغاز شود .

منبع اخبار پیام نور           
جمعه ٢٥ تیر ۱۳۸٩ :: ٦:٠٩ ‎ب.ظ ::  نويسنده : دوست شما

توجه:سوالات چهار درس زیر بهمراه کلید میباشد

فیزیک ا :دانلود

طراحی الگوریتم :دانلود

طراحی پایگاه داده ها :دانلود

نظریه زبانها و ماشینها :دانلود     
جمعه ٢٥ تیر ۱۳۸٩ :: ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ ::  نويسنده : دوست شما

 

1111094.pdf
View Download
معادلات دیفرانسیل  255k
1111095.pdf
View Download
ریاضی مهندسی 2   398k
1111096.pdf
View Download
ریاضی عمومی 1  310k
1111100.pdf
View Download
ریاضی عمومی 2  347k
1111266.pdf
View Download
ریاضی مقدماتی 2  346k
1113095.pdf
View Download
فیزیک پایه 2  361k
1113098.pdf
View Download
فیزیک پایه 1  356k
1115065.pdf
View Download
مدارهای الکتریکی 1  483k
1115066.pdf
View Download
آمار و احتمال مهندسی 
1003k
1115067.pdf
View Download
ساختمان گسسته  543k
1115070.pdf
View Download
مدار الکترونیکی  403k
1115074.pdf
View Download
زبان تخصصی  397k
1115075.pdf
View Download
روشهای محاسبات عددی  313k
1115078.pdf
View Download
طراحی الگوریتم ها  678k
1115080.pdf
View Download
کامپایلر 1  673k
1115082.pdf
View Download
معماری کامپیوتر  1322k
1115084.pdf
View Download
زبانهای برنامه سازی  424k
1115087.pdf
View Download
ریز پردازنده 1  434k
1115092.pdf
View  Download
شبکه های کامپیوتری 345k
1115093.pdf
View Download
شبیه سازی کامپوتری  525k
1115112.pdf
View Download
ساختمان داده  571k
1115113.pdf
View Download
سیستم عامل  598k
1115114.pdf
View Download
مهندسی نرم افزار 1  336k
1115115.pdf
View Download
مهندسی نرم افزار 2  356k
1115120.pdf
View Download
گرافیک کامپیوتری  612k
1115127.pdf
View Download
سیستم های اطلاعات مدیریت  340k
  1115128.pdf
View Download
سیستمهای شی گرا  294k
1115133.pdf
View Download
شیوه ارائه مطلب  402k
1115136.pdf
View Download
مبانی فناوری اطلاعات  279k
1115138.pdf
View Download
برنامه سازی پیشرفته - اصول کامپیوتر 2  582k
1115139.pdf
View Download
مدار منطقی  587k
1115141.pdf
View Download
پایگاه داده  1026k
1115143.pdf
View Download
معماری کامپیوتر  1343k
1115157.pdf
View Download
نظریه زبانها و ماشین ها  600k
1115161.pdf
View Download
اصول کامپیوتر  415k
1115167.pdf
View Download
ذخیره و بازیابی اطلاعات  405k
1117078.pdf
View Download
آمار و احتمال 2  828k
منبع:اخبار پیام نور     
جمعه ٢٥ تیر ۱۳۸٩ :: ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ ::  نويسنده : دوست شما

 

1118035.pdf
View Download
جمعیت و تنظیم خانواده   263k
1212255.pdf
View Download
زبان خارجه عمومی  379k
1213209.pdf
View Download
فارسی عمومی  475k
1215150.pdf
View Download
تربیت بدنی 1  218k
1215153.pdf
View Download
تربیت بدنی 2  266k
1220433.pdf
View Download
آیین زندگی  266k
1220434.pdf
View Download
انقلاب اسلامی  282k
1220435.pdf
View Download
تاریخ تحلیلی صدر اسلام  324k
1220479.pdf
View Download
اندیشه سیاسی امام  287k
1220498.pdf
View Download
اخلاق اسلامی  223k
1223175.pdf
View Download
آشنایی با قانون اسلامی ایران  226k
1229128.pdf
View Download
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی  278k
1233025.pdf
View  Download
اندیشه 1 262k
1233031.pdf
View Download
اندیشه 2  352k
1233028.pdf
View Download
تفسیر موضوعی قرآن کریم  301k
1233033.pdf
View Download
اخلاق اسلامی  223k
1233038.pdf
View Download
تفسیر موضوعی نهج البلاغه  285k
منبع :اخبار پیام نور


     
جمعه ٢٥ تیر ۱۳۸٩ :: ٩:۱٠ ‎ق.ظ ::  نويسنده : دوست شما

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نوررسما تغییر در ساعت برگزاری امتحانات نیمسال دوم دانشگاه پیام نور را اعلام کرد. عبدالله معتمدی ساعت برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۱-۹۰ را به شرح زیر اعلام کرد :
ساعت اول برگزاری آزمون ۹ الی ۱۱
ساعت دوم برگزاری آزمون ۱۱:۳۰ الی ۱۳:۳۰
ساعت سوم برگزاری آزمون ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۳۰
به دلیل اینکه قرار است در مراکز و واحدها تکثیر سوالات به صورت روزانه و چند ساعت قبل از هر آزمون انجام شود ، لذا به منظور فرصت بیشتر برای تکثیر سوالات، برگزاری کلیه آزمون های نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ تغییر کرده است
تغییر در امتحانات پیام نور     
دوشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٩ :: ۸:۳٧ ‎ب.ظ ::  نويسنده : دوست شما

 

DATASTRUCTURE LAB CODINGS

Name Of The Program Codings
Travelling Salesman Problem using backtracking.
Get Code
Program to search an element using binary search method
Get Code
Program to compute factorial & generate fibonacci of a number
Get Code
Knapsack Problem Using Backtracking
Get Code
knapsack using dynamic programming
Get Code
Program to find minimum spanning tree using kruskal's algorithm
Get Code
PROGRAM TO MULTIPLY TWO MATRIX USING STRASSEN'S TECHNIQUE
Get Code
Program to sort the given number using divide & conquer technique.
Get Code
Program to find the minimum and maximum no. in the list
Get Code
NQUEEN PROBLEM
Get Code
Program to build optimal bindary search tree
Get Code
Program to count number of palindrome in the words
Get Code
Raising 2 to the power of n
Get Code
Prim s algorithm
Get Code
Quick Sorting
Get Code
Dijkstra's shortest path algorithm
Get Code
STRASSEN S MATRIX MULTIPLICATION
Get Code
Subset Sum Problem
Get Code
TOWER OF HANOI
Get Code
Program to implement an array in Data Strcture.
Get Code
DataStructure-Program to merge two 1-D arrays.
Get Code
DataStructure-Program to perform operations matrix addition, multiplicaton.
Get Code
DataStructure-Program for matrix operations dertminant, singular.
Get Code
DataStructure-Program to add two polynomials.
Get Code
DataStructure-Program to multiply two polynomials.
Get Code
DataStructure-Program to perform some basic operations on string.
Get Code
DataStructure-Program to check entered name in the master list.
Get Code
DataStructure- Program to swap elements of array of pointers to strings.
Get Code
DataStructure-Program to allocate memory dynamically.
Get Code
DataStructure-Program to search for a string into another string.
Get Code
DataStructure-string functions.
Get Code
DataStructure-Program to maintain a linked list .
Get Code
DataStructure-Program to add a new node to the asscending order linked list.
Get Code
DataStructure-Program to reverse a linked list.
Get Code
DataStructure-Program to merge two linked list.
Get Code
DataStructure-Program to sort a linked list by swapping data.
Get Code
DataStructure-Program to sort a linked list by readjusting the links.
Get Code
DataStructure-Program to implement a circular queue as a linked list
Get Code
Program to concatenate one linked list
Get Code
DataStructure-Program to find the number of nodes in the linked list using recursion.
Get Code
DataStructure-Program to compare two linked lists using recursion.
Get Code
DataStructure-Program to copy one linked list into another using recursion.
Get Code
DataStructure-Program to add a new node at the end of linked list using recursion.
Get Code
DataStructure-Program to maintain a doubly linked list.
Get Code
DataStructure-Program to add two polynomials maintained as linked lists.
Get Code
DataStructure-Program to multiply two polynomials maintained as linked lists.
Get Code
DataStructure-Program to create a 3-tuple from a given matrix .
Get Code
DataStructure-Program to transpose a sparse matrix.
Get Code
DataStructure-Program to add two sparse matrices.
Get Code
DataStructure-Program to multiply two sparse matrices.
Get Code
DataStructure-Program to store sparse matrix as a linked list.
Get Code
DataStructure-Program implements array as a stack.
Get Code
DataStructure-Program implements linked list as a stack.
Get Code
DataStructure-Program to convert an Infix expression to Prefix form.
Get Code
DataStructure-Program to convert an Infix form to Postfix form
Get Code
DataStructure-Program to convert expression in postfix form to prefix form.
Get Code
DataStructure-Program to convert an expression in postfix form to an infix form.
Get Code
DataStructure-Program to evaluate an epression entered in postfix form.
Get Code
DataStructure-Program that implements queue as an array.
Get Code
DataStructure-Program that implements queue as a linked list.
Get Code
DataStructure-Program that implements circular queue as an array.
Get Code
DataStructure-Program that implements deque using an array.
Get Code
DataStructure-Program that implements a priority queue using an array.
Get Code
DataStructure-Program to build a binary search tree from arrays.
Get Code
DataStructure-Program to implement a binary search tree.
Get Code
DataStructure- Program to insert and delete a node from the binary search tree.
Get Code
DataStructure-Program to maintain a threaded binary tree.
Get Code
DataStructure-Program to maintain an AVL tree.
Get Code
DataStructure-Program which maintains a B-tree
Get Code
DataStructure-Program to maintain a heap.
Get Code
DataStructure-Linear search in an unsorted array.
Get Code
DataStructure-Linear search in a sorted array.
Get Code
DataStructure-Binary search in a sorted array.
Get Code
DataStructure-Bubble sort.
Get Code
DataStructure-Selection sort.
Get Code
DataStructure-Quick sort.
Get Code
DataStructure-Insertion sort.
Get Code
DataStructure-Binary Tree Sorting.
Get Code
DataStructure-Heap Sort.
Get Code
DataStructure-Merge Sort.
Get Code
DataStructure-External Sorting.
Get Code
DataStructure-depth first search algorithm.
Get Code
DataStructure-breadth first search algorithm.
Get Code
DataStructure-minimum cost of a spanning tree.
Get Code
DataStructure-find the shortes path.
Get Code

      
دوشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٩ :: ٧:۱۱ ‎ب.ظ ::  نويسنده : دوست شما

با سلام خدمت عزیزان

اینم فایل پاور پوینت چهار درس پایه

ریاضی 1

ریاضی 2

فیزیک 1

فیزیک 2     
دوشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٩ :: ۱:٢۱ ‎ق.ظ ::  نويسنده : دوست شما

 سری اول از جزوات مختلط رشته کامپیوتر

حل تمرین کتاب موریس مانو

حل تمرین مدار منطقی

جزوه نظریه زبانها و ماشینها

حل تمرین ساختمان داده

حل تمرین ریاضی عمومی 1

حل تمرین ریاضی عمومی2

جزوه گرافیک کامپیوتری 1

جزوه ساختمان گسسته

پاورپوینت فیزیک 1

پاور پوینت فیزیک 2

جزوه معادلات دیفرانسیل

جزوه هوش مصنوعی

جزوه مهندسی نرم افزار 1

جزوه مدار منطقی

جزوه معادلات دیفرانسیل

جزوه ساختمان داده ها

جزوه آمار احتمال مهندسی

جزوه اسمبلی

جزوه آزمایشگاه مدار الکتریکی

جزوه سی پلاس

جزوه مبانی فن آوری

جزوه مدار الکتریکی

جزوه معماری کامپیوتر

جزوه مهندسی اینترنت

جزوه پاسکال

جزوه پایگاه داده ها

جزوه ریاضی ٢

جزوه ریزپردازنده

جزوه شبکه های کامپیوتری

جزوه شیوه ارائه

جزوه سیستم عامل

جزوه طراحی و پیاده سازی زبانها

جزوه طراحی الگوریتم

جزوه زبان تخصصی

جزوه ذخیره بازیابی 

جزوه گرافیک ١  

 

جزوات دروس عمومی:

جزوات دروس پایه:

ریاضی ١

ریاضی٢

فیزیک١

فیزیک٢

 جزوات دروس تخصصی:  

ساختمانهای گسسته رضوی 

ساختمان داده ها قدسی

ساختمان داده ها رضوی  

طراحی الگوریتم نوراله

طراحی الگوریتم رضوی

پایگاه داده ها باقری نیا 

سیستم عامل باقری نیا 

طراحی کامپایلر پارسا

طراحی کامپایلر جابری پور

طراحی کامپایلر باقری نیا

طراحی  وپیاده سازی زبانها

هوش مصنوعی رضوی

 

جزوات دروس اختیاری :

 گرافیک ١ جزوه 

تحلیل و طراحی شیگرا محمد بدری

تحلیل و طراحی شی گرا علیپور

 

و همچنین مجموعه مختلط دیگر از جزوات:

فیزیک ١

فیزیک٢

معماری

معادلات

نظریه زبانها و ماشینها

هوش مصنوعی

ترجمه کتاب مدیریت و کنترل پروژه     
شنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٩ :: ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ ::  نويسنده : دوست شما

جهت دانلود نمونه سوال درس فیزیک ۲ نیمسال اول ۸۶-۸۵  اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود نمونه سوال درس فیزیک ۲ نیمسال دوم ۸۶-۸۵  اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود نمونه سوال درس فیزیک ۲ نیمسال اول ۸۷-۸۶ قسمت اول  اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود نمونه سوال درس فیزیک ۲ نیمسال اول ۸۷-۸۶ قسمت دوم  اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود نمونه سوال درس فیزیک ۲ نیمسال دوم ۸۷-۸۶  اینجا کلیک کنید.

پسورد کلیه فایل ها www.taxi-pnu.coo.ir     
شنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٩ :: ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ ::  نويسنده : دوست شما

ش

نام درس

لینک دانلود

1

آمار

دانلود نمونه سوال آمار

2

اسمبلی

دانلود نمونه سوال اسمبلی

3

زبان C برنامه نویسی پیشرفته

دانلود نمونه سوال زبان C برنامه نویسی پیشرفته

4

الکترونیک

دانلود نمونه سوال الکترونیک

5

فیزیک 1

دانلود نمونه سوال فیزیک 1

6

فیزیک 2

دانلود نمونه سوال فیزیک 2

7

هوش مصنوعی

دانلود نمونه سوال هوش مصنوعی

8

مدار الکتریکی

دانلود نمونه سوال مدار الکتریکی

9

مدار منطقی

دانلود نمونه سوال مدار منطقی

10

معماری کامپیوتر

دانلود نمونه سوال معماری کامپیوتر

11

معادلات دیفرانسیل

دانلود نمونه سوال معادلات دیفرانسیل

12

مهندسی اینترنت

دانلود نمونه سوال مهندسی اینترنت

13

مهندسی نرم افزار 1

دانلود نمونه سوال مهندسی نرم افزار 1

14

مهندسی نرم افزار 2

دانلود نمونه سوال مهندسی نرم افزار 2

15

اصول کامپیوتر 1

دانلود نمونه سوال اصول کامپیوتر 1

16

اصول کامپیوتر 2

دانلود نمونه سوال اصول کامپیوتر 2

17

پاسکال مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

دانلود نمونه سوال پاسکال مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

18

پایگاه داده

دانلود نمونه سوال پایگاه داده

19

روشهای محاسبه

دانلود نمونه سوال روشهای محاسبه

20

ریاضی 2

دانلود نمونه سوال ریاضی 2

21

ریاضی مهندسی

دانلود نمونه سوال ریاضی مهندسی

22

ساختمان داده

دانلود نمونه سوال ساختمان داده

23

شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

دانلود نمونه سوال شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

24

طراحی الگوریتم

دانلود نمونه سوال طراحی الگوریتم

25

زبان تخصصی

دانلود نمونه سوال زبان تخصصی

26

ذخیره و بازیابی

دانلود نمونه سوال ذخیره و بازیابی

27

آنالیز عددی 1

دانلود نمونه سوال آنالیز عددی 1

28

آنالیز عددی 2

دانلود نمونه سوال آنالیز عددی 2

29

آنالیز ریاضی

دانلود نمونه سوال آنالیز ریاضی

30

برنامه ریزی خطی

دانلود نمونه سوال برنامه ریزی خطی

31

کامپایلر

دانلود نمونه سوال کامپایلر

32

گرافیک کامپیوتری

دانلود نمونه سوال گرافیک کامپیوتری

33

جبر خطی عددی

دانلود نمونه سوال جبر خطی عددی

34

منطق ریاضی

دانلود نمونه سوال منطق ریاضی

35

نظریه زبان

دانلود نمونه سوال نظریه زبان

36

ریاضی 1

دانلود نمونه سوال ریاضی 1

37

ریزپردازنده

دانلود نمونه سوال ریزپردازنده

38

ساختمان گسسته

دانلود نمونه سوال ساختمان گسسته

39

سیستم عامل

دانلود نمونه سوال سیستم عامل

40

سیستم های اطلاعات مدیریت

دانلود نمونه سوال سیستم های اطلاعات مدیریت

41

زبانهای برنامه سازی

دانلود نمونه سوال زبانهای برنامه سازی

42

تربیت بدنی 2

دانلود نمونه سوال تربیت بدنی 2دانلود بانک نمونه سوالات امتحانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور

ش

نام درس

لینک دانلود

1

زبان عمومی

دانلود نمونه سوال زبان عمومی

2

اندیشه اسلامی 1

دانلود نمونه سوال اندیشه اسلامی 1

3

اندیشه اسلامی 2

دانلود نمونه سوال اندیشه اسلامی 2

4

انقلاب اسلامی ایران

دانلود نمونه سوال انقلاب اسلامی ایران

5

آیین زندگی = اخلاق کاربردی

دانلود نمونه سوال آیین زندگی = اخلاق کاربردی

6

فارسی عمومی

دانلود نمونه سوال فارسی عمومی

7

جمعیت و تنظیم خانواده

دانلود نمونه سوال جمعیت و تنظیم خانواده

8

تربیت بدنی 1

دانلود نمونه سوال تربیت بدنی 1

9

تربیت بدنی 2

دانلود نمونه سوال تربیت بدنی 2

10

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

دانلود نمونه سوال تاریخ تحلیلی صدر اسلام

11

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

دانلود نمونه سوال اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

12

تفسیر موضوعی قرآن کریم

دانلود نمونه سوال تفسیر موضوعی قرآن کریم

13

فارسی مقدماتی

دانلود نمونه سوال فارسی مقدماتی

14

مهارت های تحصیلی در نظام آموزش از راه دور

دانلود نمونه سوال مهارت های تحصیلی در نظام آموزش از راه دور

15

مهارت های زندگی

دانلود نمونه سوال مهارت های زندگی

16

زبان انگلیسی مقدماتی

دانلود نمونه سوال زبان انگلیسی مقدماتی یکی دیگر

17

آشنایی با قانون اساسی

دانلود نمونه سوال آشنایی با قانون اساسی

18

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

دانلود نمونه سوال تفسیر موضوعی نهج البلاغه

19

اصول و مبانی مدیریت اسلامی

دانلود نمونه سوال اصول و مبانی مدیریت اسلامی     
شنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٩ :: ٦:٠٦ ‎ب.ظ ::  نويسنده : دوست شما
     
شنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٩ :: ٥:۳٠ ‎ب.ظ ::  نويسنده : دوست شما
ردیف
نام درس
ترم اول
86-85
ترم دوم
86-85
ترم اول
87-86
1
طراحی و تحلیل الگوریتم ها
2
زبان ماشین و برنامه سازی سیستم
3
معماری کامپیوتر
4
اصول کامپیوتر 1
5
اصول کامپیوتر 2
---
6
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی (پاسکال)
7
برنامه سازی پیشرفته (C++)
---
8
ساختمان داده ها (مهندسی)
---
9
ساختمان داده ها (علوم)
---
10
نظریه زبان ها و ماشین ها
---
11
طراحی و پیاده سازی زبان ها
12
زبان تخصصی
---
13
ذخیره و بازیابی اطلاعات (مهندسی)
14
ذخیره و بازیابی اطلاعات (علوم)
---
---
15
ریز پردازنده 1
16
شبکه های کامپیوتری
17
سیستم های اطلاعات مدیریت
18
شبیه سازی کامپیوتری
---
19
شیوه ارائه مطالب علمی
20
سیستم های عامل
21
پایگاه داده ها (مهندسی)
---
22
پایگاه داده ها (علوم)
---
23
مهندسی نرم افزار 1
24
مهندسی نرم افزار 2
---
25
گرافیک کامپیوتری 1
---
26
هوش مصنوعی
---
27
مهندسی اینترنت
---
28
مبانی فناوری اطلاعات
---
---
29
اصول و مبانی مدیریت
---
---
30
تحلیل و طراحی شئی گرا
---
31
طراحی کامپایلرها
---
32
آمار و احتمالات 1
---
33
آنالیز عددی 1
---
---
34
برنامه ریزی غیرخطی
---
---
35
آمار و احتمال مهندسی
36
جبر خطی
---
37
منطق ریاضی
---
---
38
معادلات دیفرانسیل
---
39
روش های محاسبات عددی
40
ریاضی 1
41
ریاضی 2
---
42
ریاضی مقدماتی 2
---
---
43
ریاضی مهندسی
44
ریاضی گسسته
--
45
مدارهای الکتریکی 1
---
46
مدارهای منطقی
47
فیزیک مقدماتی
---
---
48
فیزیک پایه 1
49
فیزیک پایه 2

 

 

      
شنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٩ :: ٥:۱۱ ‎ب.ظ ::  نويسنده : دوست شما

رشته کامپیوتر

 

نام درس

نویسنده دریافت فایل
1  آشنایی با کامپیوتر هدایتی آذری /شیرکوند

  zip file    powerpoint

2  آمار و احتمال مهندسی دکتر نصیری    powerpoint    zip file      
3

 اصول کامپیوتر

تنها   zip file   powerpoint
4  اصول کامپیوتر2 فرزانفر powerpoint   zip file
5  اصول کامپیوتر2 یوسف خانی powerpoint   zip file
6  اصول طراحی پایگاه دادهها  دکتر فراهی powerpoint   zip file
7  اصول طراحی کامپایلر نورانی powerpoint   zip file
8  اصول مهندسی اینترنت دکتر کریم زادگان powerpoint   zip file
9  برنامه‌سازی پیشرفته دکتر سعید آیت

powerpoint   zip file

10  برنامه‌سازی پیشرفته ناصرآیت powerpoint   zip file
11  برنامه‌سازی پیشرفته دکتر فراهی powerpoint   zip file
12  برنامه‌سازی پیشرفته نیک مهر powerpoint   zip file 
13  برنامه‌سازی ساخت یافته پاسکال نیک مهر powerpoint   zip file
14  ذخیره و بازیابی اطلاعات پور امینی powerpoint   zip file
15  ذخیره و بازیابی اطلاعات (ساختار فایلها) دکتر فراهی powerpoint   zip file
16  ریزپردازنده عسکرزاده powerpoint   zip file
17

 زبانهای ماشین و برنامه سازی سیستم  ( اصول اساسی زبان اسمبلی)

نیک مهر powerpoint   zip file
18  زبانهای ماشین و برنامه سازی سیستم عسکر زاده powerpoint   zip file
19  ساختمان داده و الگوریتم آیت powerpoint   zip file
20  ساختمان داده و الگوریتم نورانی powerpoint   zip file
21  سیستم‌های عامل آیت

powerpoint  zip file

22  سیستم‌های اطلاعات و مدیریت MIS یوسف خانی powerpoint   zip file
23  سیستم‌های اطلاعات و مدیریت MIS عسکر زاده powerpoint   zip file
24  شبکه‌های کامپیوتری پور محقق powerpoint   zip file
25  شبکه‌های کامپیوتری دکتر کریم زادگان powerpoint   zip file
26  شیوه ارائه مطالب دکترفراهی powerpoint   zip file
27  طراحی الگوریتمها پور امینی powerpoint   zip file
28  فیزیک پایه 1 (مکانیک) جنوبی powerpoint   zip file
29  کاربرد فناوری جدید در آموزش دکتر کریم زادگان powerpoint   zip file
30  مبانی فنآوری اطلاعات دکتر کریم زادگان powerpoint   zip file
31  مبانی کامپیوتر تنها powerpoint   zip file
32  مدارهای الکتریکی عسگری powerpoint   zip file
33  مدارهای منطقی پور محقق powerpoint   zip file
34  مدارهای منطقی(سیستمهای دودویی) عسگری powerpoint   zip file
35  مبانی و کاربرد کامپیوتر هدایتی آذری powerpoint   zip file
36  معماری کامپیوتر عسگری powerpoint   zip file
37  معماری کامپیوتر پور محقق powerpoint   zip file
38  مهندسی نرم افزار 1 پور امینی powerpoint   zip file
39  مهندسی نرم افزار2 دکتر فراهی powerpoint   zip file
40  نظریه زبانها و ماشینها نورانی powerpoint   zip file
41  هوش مصنوعی پور محقق powerpoint   zip file
42  هوش مصنوعی عسکر زاده powerpoint   zip file


     
شنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٩ :: ۳:۳۳ ‎ب.ظ ::  نويسنده : دوست شما
شماره دانلود نمونه سوال تاریخ امتحان نام درس
1 31com.pdf 860321 اصول طراحی پایگاه داده ها
2 32com.pdf 860321 اصول طراحی پایگاه داده ها
3 74com.pdf 861016 اصول طراحی پایگاه داده ها
4 44com.pdf 860316 اصول طراحی کامپایلرها – کامپایلر 1
5 58com.pdf 861009 اصول طراحی کامپایلرها – کامپایلر 1
6 84com.pdf 860316 اصول طراحی کامپایلرها – کامپایلر 1
7 115com.pdf 871103 اصول طراحی کامپایلرها – کامپایلر 1
8 28com.pdf 860331 اصول کامپیوتر 1 – برنامه سازی رایانه
9 30com.pdf 860323 اصول کامپیوتر 2
10 72com.pdf 861108 اصول کامپیوتر 2
11 114com.pdf 871028 اصول کامپیوتر 2
12 113com.pdf 871101 اصول و مبانی مدیریت – اصول مدیریت
13 87com.pdf 871019 آمار و احتمال 1
14 88com.pdf 871023 آمار و احتمال 2
15 89com.pdf 871106 آمار و احتمال کاربردی
16 1com.pdf 860324 آمار و احتمال مهندسی
17 56com.pdf 861109 آمار و احتمال مهندسی
18 90com.pdf 871029 آمار و احتمال مهندسی
19 86com.pdf 871106 آمار و احتمالات کاربردی
20 91com.pdf 871105 آنالیز عددی 1
21 40com.pdf 860312 برنامه ریزی خطی
22 29com.pdf 860319 برنامه ریزی غیر خطی
23 51com.pdf 860319 برنامه سازی پیشرفته
24 57com.pdf 861009 برنامه سازی پیشرفته
25 62com.pdf 861014 برنامه سازی پیشرفته
26 92com.pdf 871023 برنامه سازی پیشرفته
27 33com.pdf 860321 پایگاه داده ها
28 75com.pdf 861016 پایگاه داده ها
29 116com.pdf 871025 پایگاه داده ها – اصول طراحی پایگاه داده ها
30 17com.pdf 871028 تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی
31 60com.pdf 861016 جبر خطی عددی
32 94com.pdf 871025 جبر خطی عددی
33 47com.pdf 860401 ذخیره و بازیابی اطلاعات
34 54com.pdf 861101 ذخیره و بازیابی اطلاعات
35 5com.pdf 871108 روشهای محاسبات عددی
36 8com.pdf 871024 ریاضی عمومی 1
37 9com.pdf 871103 ریاضی عمومی 2
38 7com.pdf 871102 ریاضیات مهندسی
39 34com.pdf 860327 ریاضیات مهندسی
40 76com.pdf 8610 ریاضیات مهندسی
41 6com.pdf 871024 ریز پردازنده 1
42 35com.pdf 860320 ریز پردازنده 1
43 20com.pdf 871028 زبان تخصصی کامپیوتر
44 46com.pdf 860323 زبان تخصصی کامپیوتر
45 83com.pdf 861108 زبان تخصصی کامپیوتر
46 19com.pdf 871030 زبان ماشین و برنامه ریزی سیستم
47 82com.pdf 861110 زبانهای ماشین و برنامه سازی سیستم
48 36com.pdf 860313 ساختمان داده ها
49 77com.pdf 861007 ساختمان داده ها
50 10com.pdf 871015 ساختمان داده ها و الگوریتم ها
51 37com.pdf 860313 ساختمان داده ها و الگوریتم ها
52 78com.pdf 861007 ساختمان داده ها و الگوریتم ها
53 38com.pdf 860312 ساختمان گستته – ریاضی گسسته
54 79com.pdf 861006 ساختمان گستته – ریاضی گسسته
55 11com.pdf 871014 ساختمان های گسسته – ریاضیات گسسته
56 15com.pdf 871026 سیستم عامل – اصول سیستمهای عامل
57 42com.pdf 860322 سیستم عامل – اصول سیستمهای عامل
58 80com.pdf 861107 سیستم عامل – اصول سیستمهای عامل
59 16com.pdf 871022 سیستم های اطلاعات مدیریت
60 43com.pdf 860318 سیستم های اطلاعات مدیریت
61 81com.pdf 861003 سیستم های اطلاعات مدیریت
62 39com.pdf 860329 شبکه های کامپیوتری
63 52com.pdf 860617 شبکه های کامپیوتری
64 12com.pdf 871015 شبیه سازی کامپیوتر
65 85com.pdf 871106 شی گرا – سیستم های شی گرا
66 14com.pdf 871101 شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
67 41com.pdf 860326 شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
68 55com.pdf 861109 طراحی الگوریتم ها
69 18com.pdf 871029 طراحی الگوریتم ها – طراحی و تحلیل الگوریتمها
70 53com.pdf 860613 طراحی الگوریتم ها – طراحی و تحلیل الگوریتمها
71 117com.pdf 860324 طراحی الگوریتم ها – طراحی و تحلیل الگوریتمها
72 45com.pdf 860401 طراحی وپیاده سازی زبانهای برنامه سازی – زبانهای برنامه سازی
73 3com.pdf 871026 فیزیک پایه 1
74 4com.pdf 871101 فیزیک پایه 2
75 63com.pdf 861101 مبانی فناوری اطلاعات
76 97com.pdf 871107 مبانی فناوری اطلاعات
77 96com.pdf 871014 مبانی کامپیوتر
78 61com.pdf 861006 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
79 103com.pdf 871101 متدولوژی ساخت سیستم های اطلاعاتی
80 95com.pdf 860330 مدار الکتریکی 1
81 13com.pdf 860319 مدارهای الکترونیکی
82 65com.pdf 861014 مدارهای الکترونیکی
83 100com.pdf 871023 مدارهای الکترونیکی
84 99com.pdf 871105 مدارهای الکترونیکی 1
85 2com.pdf 860331 مدارهای منطقی
86 64com.pdf 861026 مدارهای منطقی
87 98com.pdf 871106 مدارهای منطقی
88 106com.pdf 860331 مدارهای منطقی
89 109com.pdf 871103 مستند سازی
90 104com.pdf 871028 معادلات دیفرانسیل
91 21com.pdf 860317 معماری کامپیوتر
92 66com.pdf 861102 معماری کامپیوتر
93 102com.pdf 871023 معماری کامپیوتر
94 101com.pdf 871108 منطق ریاضی
95 24com.pdf 860318 مهدسی نرم افزار 2
96 22com.pdf 860331 مهندسی اینترنت
97 49com.pdf 860615 مهندسی اینترنت
98 67com.pdf 861102 مهندسی اینترنت
99 105com.pdf 871108 مهندسی اینترنت
100 23com.pdf 860325 مهندسی نرم افزار 1 – اصول طراحی نرم افزار
101 68com.pdf 861110 مهندسی نرم افزار 1 – اصول طراحی نرم افزار
102 108com.pdf 871030 مهندسی نرم افزار 1 – اصول طراحی نرم افزار
103 50com.pdf 860619 مهندسی نرم افزار 2
104 69com.pdf 861013 مهندسی نرم افزار 2
105 107com.pdf 871022 مهندسی نرم افزار 2
106 71com.pdf 861010 نظریه زبان ها و ماشین ها
107 25com.pdf 860316 نظریه زبان ها و ماشین ها – نظریه اتوماتا و زبان ها
108 112com.pdf 871016 نظریه زبان ها و ماشین ها – نظریه اتوماتا و زبانها
109 26com.pdf 860327 نظریه گراف و کاربرد های آن
110 27com.pdf 860327 نظریه گراف و کاربرد های آن
111 111com.pdf 871102 نظریه گراف و کاربرد های آن
112 70com.pdf 861007 نظریه محاسبات
113 110com.pdf 871015 نظریه محاسبات
114 48com.pdf 860615 هوش مصنوعی
115 59com.pdf 861025 هوش مصنوعی
116 73com.pdf 860330 هوش مصنوعی
117 93com.pdf 871105 هوش مصنوعی
شماره دانلود نمونه سوال تاریخ امتحان نام درس
1 31com.pdf 860321 اصول طراحی پایگاه داده ها
2 32com.pdf 860321 اصول طراحی پایگاه داده ها
3 74com.pdf 861016 اصول طراحی پایگاه داده ها
4 44com.pdf 860316 اصول طراحی کامپایلرها – کامپایلر 1
5 58com.pdf 861009 اصول طراحی کامپایلرها – کامپایلر 1
6 84com.pdf 860316 اصول طراحی کامپایلرها – کامپایلر 1
7 115com.pdf 871103 اصول طراحی کامپایلرها – کامپایلر 1
8 28com.pdf 860331 اصول کامپیوتر 1 – برنامه سازی رایانه
9 30com.pdf 860323 اصول کامپیوتر 2
10 72com.pdf 861108 اصول کامپیوتر 2
11 114com.pdf 871028 اصول کامپیوتر 2
12 113com.pdf 871101 اصول و مبانی مدیریت – اصول مدیریت
13 87com.pdf 871019 آمار و احتمال 1
14 88com.pdf 871023 آمار و احتمال 2
15 89com.pdf 871106 آمار و احتمال کاربردی
16 1com.pdf 860324 آمار و احتمال مهندسی
17 56com.pdf 861109 آمار و احتمال مهندسی
18 90com.pdf 871029 آمار و احتمال مهندسی
19 86com.pdf 871106 آمار و احتمالات کاربردی
20 91com.pdf 871105 آنالیز عددی 1
21 40com.pdf 860312 برنامه ریزی خطی
22 29com.pdf 860319 برنامه ریزی غیر خطی
23 51com.pdf 860319 برنامه سازی پیشرفته
24 57com.pdf 861009 برنامه سازی پیشرفته
25 62com.pdf 861014 برنامه سازی پیشرفته
26 92com.pdf 871023 برنامه سازی پیشرفته
27 33com.pdf 860321 پایگاه داده ها
28 75com.pdf 861016 پایگاه داده ها
29 116com.pdf 871025 پایگاه داده ها – اصول طراحی پایگاه داده ها
30 17com.pdf 871028 تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی
31 60com.pdf 861016 جبر خطی عددی
32 94com.pdf 871025 جبر خطی عددی
33 47com.pdf 860401 ذخیره و بازیابی اطلاعات
34 54com.pdf 861101 ذخیره و بازیابی اطلاعات
35 5com.pdf 871108 روشهای محاسبات عددی
36 8com.pdf 871024 ریاضی عمومی 1
37 9com.pdf 871103 ریاضی عمومی 2
38 7com.pdf 871102 ریاضیات مهندسی
39 34com.pdf 860327 ریاضیات مهندسی
40 76com.pdf 8610 ریاضیات مهندسی
41 6com.pdf 871024 ریز پردازنده 1
42 35com.pdf 860320 ریز پردازنده 1
43 20com.pdf 871028 زبان تخصصی کامپیوتر
44 46com.pdf 860323 زبان تخصصی کامپیوتر
45 83com.pdf 861108 زبان تخصصی کامپیوتر
46 19com.pdf 871030 زبان ماشین و برنامه ریزی سیستم
47 82com.pdf 861110 زبانهای ماشین و برنامه سازی سیستم
48 36com.pdf 860313 ساختمان داده ها
49 77com.pdf 861007 ساختمان داده ها
50 10com.pdf 871015 ساختمان داده ها و الگوریتم ها
51 37com.pdf 860313 ساختمان داده ها و الگوریتم ها
52 78com.pdf 861007 ساختمان داده ها و الگوریتم ها
53 38com.pdf 860312 ساختمان گستته – ریاضی گسسته
54 79com.pdf 861006 ساختمان گستته – ریاضی گسسته
55 11com.pdf 871014 ساختمان های گسسته – ریاضیات گسسته
56 15com.pdf 871026 سیستم عامل – اصول سیستمهای عامل
57 42com.pdf 860322 سیستم عامل – اصول سیستمهای عامل
58 80com.pdf 861107 سیستم عامل – اصول سیستمهای عامل
59 16com.pdf 871022 سیستم های اطلاعات مدیریت
60 43com.pdf 860318 سیستم های اطلاعات مدیریت
61 81com.pdf 861003 سیستم های اطلاعات مدیریت
62 39com.pdf 860329 شبکه های کامپیوتری
63 52com.pdf 860617 شبکه های کامپیوتری
64 12com.pdf 871015 شبیه سازی کامپیوتر
65 85com.pdf 871106 شی گرا – سیستم های شی گرا
66 14com.pdf 871101 شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
67 41com.pdf 860326 شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
68 55com.pdf 861109 طراحی الگوریتم ها
69 18com.pdf 871029 طراحی الگوریتم ها – طراحی و تحلیل الگوریتمها
70 53com.pdf 860613 طراحی الگوریتم ها – طراحی و تحلیل الگوریتمها
71 117com.pdf 860324 طراحی الگوریتم ها – طراحی و تحلیل الگوریتمها
72 45com.pdf 860401 طراحی وپیاده سازی زبانهای برنامه سازی – زبانهای برنامه سازی
73 3com.pdf 871026 فیزیک پایه 1
74 4com.pdf 871101 فیزیک پایه 2
75 63com.pdf 861101 مبانی فناوری اطلاعات
76 97com.pdf 871107 مبانی فناوری اطلاعات
77 96com.pdf 871014 مبانی کامپیوتر
78 61com.pdf 861006 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
79 103com.pdf 871101 متدولوژی ساخت سیستم های اطلاعاتی
80 95com.pdf 860330 مدار الکتریکی 1
81 13com.pdf 860319 مدارهای الکترونیکی
82 65com.pdf 861014 مدارهای الکترونیکی
83 100com.pdf 871023 مدارهای الکترونیکی
84 99com.pdf 871105 مدارهای الکترونیکی 1
85 2com.pdf 860331 مدارهای منطقی
86 64com.pdf 861026 مدارهای منطقی
87 98com.pdf 871106 مدارهای منطقی
88 106com.pdf 860331 مدارهای منطقی
89 109com.pdf 871103 مستند سازی
90 104com.pdf 871028 معادلات دیفرانسیل
91 21com.pdf 860317 معماری کامپیوتر
92 66com.pdf 861102 معماری کامپیوتر
93 102com.pdf 871023 معماری کامپیوتر
94 101com.pdf 871108 منطق ریاضی
95 24com.pdf 860318 مهدسی نرم افزار 2
96 22com.pdf 860331 مهندسی اینترنت
97 49com.pdf 860615 مهندسی اینترنت
98 67com.pdf 861102 مهندسی اینترنت
99 105com.pdf 871108 مهندسی اینترنت
100 23com.pdf 860325 مهندسی نرم افزار 1 – اصول طراحی نرم افزار
101 68com.pdf 861110 مهندسی نرم افزار 1 – اصول طراحی نرم افزار
102 108com.pdf 871030 مهندسی نرم افزار 1 – اصول طراحی نرم افزار
103 50com.pdf 860619 مهندسی نرم افزار 2
104 69com.pdf 861013 مهندسی نرم افزار 2
105 107com.pdf 871022 مهندسی نرم افزار 2
106 71com.pdf 861010 نظریه زبان ها و ماشین ها
107 25com.pdf 860316 نظریه زبان ها و ماشین ها – نظریه اتوماتا و زبان ها
108 112com.pdf 871016 نظریه زبان ها و ماشین ها – نظریه اتوماتا و زبانها
109 26com.pdf 860327 نظریه گراف و کاربرد های آن
110 27com.pdf 860327 نظریه گراف و کاربرد های آن
111 111com.pdf 871102 نظریه گراف و کاربرد های آن
112 70com.pdf 861007 نظریه محاسبات
113 110com.pdf 871015 نظریه محاسبات
114 48com.pdf 860615 هوش مصنوعی
115 59com.pdf 861025 هوش مصنوعی
116 73com.pdf 860330 هوش مصنوعی
117 93com.pdf 871105 هوش مصنوعی

شماره دانلود نمونه سوال تاریخ امتحان نام درس
1 31com.pdf 860321 اصول طراحی پایگاه داده ها
2 32com.pdf 860321 اصول طراحی پایگاه داده ها
3 74com.pdf 861016 اصول طراحی پایگاه داده ها
4 44com.pdf 860316 اصول طراحی کامپایلرها – کامپایلر 1
5 58com.pdf 861009 اصول طراحی کامپایلرها – کامپایلر 1
6 84com.pdf 860316 اصول طراحی کامپایلرها – کامپایلر 1
7 115com.pdf 871103 اصول طراحی کامپایلرها – کامپایلر 1
8 28com.pdf 860331 اصول کامپیوتر 1 – برنامه سازی رایانه
9 30com.pdf 860323 اصول کامپیوتر 2
10 72com.pdf 861108 اصول کامپیوتر 2
11 114com.pdf 871028 اصول کامپیوتر 2
12 113com.pdf 871101 اصول و مبانی مدیریت – اصول مدیریت
13 87com.pdf 871019 آمار و احتمال 1
14 88com.pdf 871023 آمار و احتمال 2
15 89com.pdf 871106 آمار و احتمال کاربردی
16 1com.pdf 860324 آمار و احتمال مهندسی
17 56com.pdf 861109 آمار و احتمال مهندسی
18 90com.pdf 871029 آمار و احتمال مهندسی
19 86com.pdf 871106 آمار و احتمالات کاربردی
20 91com.pdf 871105 آنالیز عددی 1
21 40com.pdf 860312 برنامه ریزی خطی
22 29com.pdf 860319 برنامه ریزی غیر خطی
23 51com.pdf 860319 برنامه سازی پیشرفته
24 57com.pdf 861009 برنامه سازی پیشرفته
25 62com.pdf 861014 برنامه سازی پیشرفته
26 92com.pdf 871023 برنامه سازی پیشرفته
27 33com.pdf 860321 پایگاه داده ها
28 75com.pdf 861016 پایگاه داده ها
29 116com.pdf 871025 پایگاه داده ها – اصول طراحی پایگاه داده ها
30 17com.pdf 871028 تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی
31 60com.pdf 861016 جبر خطی عددی
32 94com.pdf 871025 جبر خطی عددی
33 47com.pdf 860401 ذخیره و بازیابی اطلاعات
34 54com.pdf 861101 ذخیره و بازیابی اطلاعات
35 5com.pdf 871108 روشهای محاسبات عددی
36 8com.pdf 871024 ریاضی عمومی 1
37 9com.pdf 871103 ریاضی عمومی 2
38 7com.pdf 871102 ریاضیات مهندسی
39 34com.pdf 860327 ریاضیات مهندسی
40 76com.pdf 8610 ریاضیات مهندسی
41 6com.pdf 871024 ریز پردازنده 1
42 35com.pdf 860320 ریز پردازنده 1
43 20com.pdf 871028 زبان تخصصی کامپیوتر
44 46com.pdf 860323 زبان تخصصی کامپیوتر
45 83com.pdf 861108 زبان تخصصی کامپیوتر
46 19com.pdf 871030 زبان ماشین و برنامه ریزی سیستم
47 82com.pdf 861110 زبانهای ماشین و برنامه سازی سیستم
48 36com.pdf 860313 ساختمان داده ها
49 77com.pdf 861007 ساختمان داده ها
50 10com.pdf 871015 ساختمان داده ها و الگوریتم ها
51 37com.pdf 860313 ساختمان داده ها و الگوریتم ها
52 78com.pdf 861007 ساختمان داده ها و الگوریتم ها
53 38com.pdf 860312 ساختمان گستته – ریاضی گسسته
54 79com.pdf 861006 ساختمان گستته – ریاضی گسسته
55 11com.pdf 871014 ساختمان های گسسته – ریاضیات گسسته
56 15com.pdf 871026 سیستم عامل – اصول سیستمهای عامل
57 42com.pdf 860322 سیستم عامل – اصول سیستمهای عامل
58 80com.pdf 861107 سیستم عامل – اصول سیستمهای عامل
59 16com.pdf 871022 سیستم های اطلاعات مدیریت
60 43com.pdf 860318 سیستم های اطلاعات مدیریت
61 81com.pdf 861003 سیستم های اطلاعات مدیریت
62 39com.pdf 860329 شبکه های کامپیوتری
63 52com.pdf 860617 شبکه های کامپیوتری
64 12com.pdf 871015 شبیه سازی کامپیوتر
65 85com.pdf 871106 شی گرا – سیستم های شی گرا
66 14com.pdf 871101 شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
67 41com.pdf 860326 شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
68 55com.pdf 861109 طراحی الگوریتم ها
69 18com.pdf 871029 طراحی الگوریتم ها – طراحی و تحلیل الگوریتمها
70 53com.pdf 860613 طراحی الگوریتم ها – طراحی و تحلیل الگوریتمها
71 117com.pdf 860324 طراحی الگوریتم ها – طراحی و تحلیل الگوریتمها
72 45com.pdf 860401 طراحی وپیاده سازی زبانهای برنامه سازی – زبانهای برنامه سازی
73 3com.pdf 871026 فیزیک پایه 1
74 4com.pdf 871101 فیزیک پایه 2
75 63com.pdf 861101 مبانی فناوری اطلاعات
76 97com.pdf 871107 مبانی فناوری اطلاعات
77 96com.pdf 871014 مبانی کامپیوتر
78 61com.pdf 861006 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
79 103com.pdf 871101 متدولوژی ساخت سیستم های اطلاعاتی
80 95com.pdf 860330 مدار الکتریکی 1
81 13com.pdf 860319 مدارهای الکترونیکی
82 65com.pdf 861014 مدارهای الکترونیکی
83 100com.pdf 871023 مدارهای الکترونیکی
84 99com.pdf 871105 مدارهای الکترونیکی 1
85 2com.pdf 860331 مدارهای منطقی
86 64com.pdf 861026 مدارهای منطقی
87 98com.pdf 871106 مدارهای منطقی
88 106com.pdf 860331 مدارهای منطقی
89 109com.pdf 871103 مستند سازی
90 104com.pdf 871028 معادلات دیفرانسیل
91 21com.pdf 860317 معماری کامپیوتر
92 66com.pdf 861102 معماری کامپیوتر
93 102com.pdf 871023 معماری کامپیوتر
94 101com.pdf 871108 منطق ریاضی
95 24com.pdf 860318 مهدسی نرم افزار 2
96 22com.pdf 860331 مهندسی اینترنت
97 49com.pdf 860615 مهندسی اینترنت
98 67com.pdf 861102 مهندسی اینترنت
99 105com.pdf 871108 مهندسی اینترنت
100 23com.pdf 860325 مهندسی نرم افزار 1 – اصول طراحی نرم افزار
101 68com.pdf 861110 مهندسی نرم افزار 1 – اصول طراحی نرم افزار
102 108com.pdf 871030 مهندسی نرم افزار 1 – اصول طراحی نرم افزار
103 50com.pdf 860619 مهندسی نرم افزار 2
104 69com.pdf 861013 مهندسی نرم افزار 2
105 107com.pdf 871022 مهندسی نرم افزار 2
106 71com.pdf 861010 نظریه زبان ها و ماشین ها
107 25com.pdf 860316 نظریه زبان ها و ماشین ها – نظریه اتوماتا و زبان ها
108 112com.pdf 871016 نظریه زبان ها و ماشین ها – نظریه اتوماتا و زبانها
109 26com.pdf 860327 نظریه گراف و کاربرد های آن
110 27com.pdf 860327 نظریه گراف و کاربرد های آن
111 111com.pdf 871102 نظریه گراف و کاربرد های آن
112 70com.pdf 861007 نظریه محاسبات
113 110com.pdf 871015 نظریه محاسبات
114 48com.pdf 860615 هوش مصنوعی
115 59com.pdf 861025 هوش مصنوعی
116 73com.pdf 860330 هوش مصنوعی
117 93com.pdf 871105 هوش مصنوعی     
000100100001
دوست شما


مطالب وبلاگ
پيوندها
امکانات جانبی
RSS Feed

*** We Say GOD Today ***

"

*************************

***Pnu121 In Google***

*************************

-------------------------