شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٠ :: ۱:۱٠ ‎ب.ظ ::  نويسنده : دوست شما

باسلام و عرض خسته نباشید حضور دوستان گرامی

اگر احیانا نتوانستید فایلها رامشاهده کنید باید دوفونت homa normal,mitranormal را که لینکهای دانلود انها در ذیل گذاشته ام را دانلود و در سیستم نصب نمائید.

دانلود homa normal

دانلودmitra normal

یکی از دوستان زحمت کشیدند و طریقه دیگر بازکردن فایلها را بری ما فرستادند که در ذیل توضیح میدهم.

محتوای فایل دانلود شده را کپی کرده و در محیط word پیست بفرمائید.

لطفا جهت مشاهده شماره صندلیها به ادامه مطالب رجوع کنید.


یف کد درس و گروه تاریخ امتحان دروس گروه امتحانی و نام استاد شروع پایان نوع امتحان شماره صندلی
1 111105901 سه شنبه 1390.03.17 01-059-11-11 ریاضیات گسسته کارشناسی   08:00 10:00 تستی و تشریحی دریافت
2 111128501 سه شنبه 1390.03.17 01-285-11-11 ریاضیات گسسته کارشناسی   08:00 10:00 تستی و تشریحی دریافت
3 111203601 سه شنبه 1390.03.17 01-036-12-11 ژنتیک کارشناسی علی شرفی 08:00 10:00 تستی و تشریحی دریافت
4 111506701 سه شنبه 1390.03.17 01-067-15-11 ساختمانهای گسسته کارشناسی محسن محرمی 08:00 10:00 تستی و تشریحی دریافت
5 111506702 سه شنبه 1390.03.17 02-067-15-11 ساختمانهای گسسته کارشناسی محسن محرمی 08:00 10:00 تستی و تشریحی دریافت
6 111506703 سه شنبه 1390.03.17 03-067-15-11 ساختمانهای گسسته کارشناسی محسن محرمی 08:00 10:00 تستی و تشریحی دریافت
7 111513301 سه شنبه 1390.03.17 01-133-15-11 شیوه ارائه مطالب علمی وفنی کارشناسی عاطفه اطلیخان باجخانلو 08:00 10:00 تستی و تشریحی دریافت
8 111513302 سه شنبه 1390.03.17 02-133-15-11 شیوه ارائه مطالب علمی وفنی کارشناسی سولماز مرادی مقدم 08:00 10:00 تستی و تشریحی دریافت
9 111513303 سه شنبه 1390.03.17 03-133-15-11 شیوه ارائه مطالب علمی وفنی کارشناسی محمد هادی بکایی 08:00 10:00 تستی و تشریحی دریافت
10 111524901 سه شنبه 1390.03.17 01-249-15-11 شیوه ارائه مطالب علمی و فنی کارشناسی عاطفه اطلیخان باجخانلو 08:00 10:00 تستی و تشریحی دریافت
11 111524902 سه شنبه 1390.03.17 02-249-15-11 شیوه ارائه مطالب علمی و فنی کارشناسی سولماز مرادی مقدم 08:00 10:00 تستی و تشریحی دریافت
12 111524903 سه شنبه 1390.03.17 03-249-15-11 شیوه ارائه مطالب علمی و فنی کارشناسی محمد هادی بکایی 08:00 10:00 تستی و تشریحی دریافت
13 111600201 سه شنبه 1390.03.17 01-002-16-11 زمین شناسی ایران کارشناسی زهرا اشرفی 08:00 10:00 تستی دریافت
14 111607601 سه شنبه 1390.03.17 01-076-16-11 زمین شناسی فیزیکی کارشناسی   08:00 10:00 تستی دریافت
15 111704501 سه شنبه 1390.03.17 01-045-17-11 محاسبات آماری باکامپیوتر کارشناسی علیرضا حاتمی 08:00 10:00 تستی و تشریحی دریافت
16 112100501 سه شنبه 1390.03.17 01-005-21-11 زراعت عمومی کارشناسی سعید یوسف زاده 08:00 10:00 تستی دریافت
17 112100502 سه شنبه 1390.03.17 02-005-21-11 زراعت عمومی کارشناسی سعید یوسف زاده 08:00 10:00 تستی دریافت
18 112106801 سه شنبه 1390.03.17 01-068-21-11 اقتصادخردپیشرفته تحصیلات تکمیلی   08:00 10:00 تستی دریافت
19 112201401 سه شنبه 1390.03.17 01-014-22-11 برنامه ریزی وکنترل تولیدوموجودی های 1 کارشناسی   08:00 10:00 تستی دریافت
20 121108001 سه شنبه 1390.03.17 01-080-11-12 مفاهیم وروش تدریس ریاضیات درپیش دبستان ودبستان کارشناسی معصومه احمدزاده 08:00 10:00 تستی دریافت
21 121129701 سه شنبه 1390.03.17 01-297-11-12 آموزش ریاضی در دوره ابتدایی کارشناسی ناپیوسته   08:00 10:00 تستی دریافت
22 121134301 سه شنبه 1390.03.17 01-343-11-12 زراعت کارشناسی ناپیوسته   08:00 10:00 تستی دریافت
23 121136201 سه شنبه 1390.03.17 01-362-11-12 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها کارشناسی   08:00 10:00 تستی دریافت
24 121138001 سه شنبه 1390.03.17 01-380-11-12 آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان کارشناسی ناپیوسته حمید کمرزرین 08:00 10:00 تستی دریافت
25 121201801 سه شنبه 1390.03.17 01-018-12-12 متون روان شناسی به زبان خارجه 1 کارشناسی مرضیه نوری فرد 08:00 10:00 تستی دریافت
26 121206801 سه شنبه 1390.03.17 01-068-12-12 واژه شناسی کارشناسی مهناز فخاری جاذب 08:00 10:00 تستی دریافت
27 121216001 سه شنبه 1390.03.17 01-160-12-12 زبان تخصصی کارشناسی   08:00 10:00 تستی و تشریحی دریافت
28 121302001 سه شنبه 1390.03.17 01-020-13-12 قواعدعربی 4 کارشناسی جعفر جعفرزاده 08:00 10:00 تستی دریافت
29 121303801 سه شنبه 1390.03.17 01-038-13-12 بدیع کارشناسی   08:00 10:00 تستی دریافت
30 121610301 سه شنبه 1390.03.17 01-103-16-12 جنگل ومرتع و مسائل آن در ایران کارشناسی جواد زحمتکش 08:00 10:00 تستی دریافت
31 121641201 سه شنبه 1390.03.17 01-412-16-12 مخاطرات انسانی کارشناسی   08:00 10:00 تستی دریافت
32 121704902 سه شنبه 1390.03.17 02-049-17-12 متون زبان تخصصی روانشناسی وعلوم تربیتی کارشناسی سیدهاشم حسینی 08:00 10:00 تستی دریافت
33 121704903 سه شنبه 1390.03.17 03-049-17-12 متون زبان تخصصی روانشناسی وعلوم تربیتی کارشناسی مریم رضی پور 08:00 10:00 تستی دریافت
34 121704904 سه شنبه 1390.03.17 04-049-17-12 متون زبان تخصصی روانشناسی وعلوم تربیتی کارشناسی سارا نصرالهیان مجرد 08:00 10:00 تستی دریافت
35 121704999 سه شنبه 1390.03.17 99-049-17-12 متون زبان تخصصی روانشناسی وعلوم تربیتی کارشناسی   08:00 10:00 تستی دریافت
36 121718701 سه شنبه 1390.03.17 01-026-17-12 روانشناسی مرضی کودک کارشناسی حمید کمرزرین 08:00 10:00 تستی دریافت
01-187-17-12 روانشناسی مرضی کودک کارشناسی حمید کمرزرین دریافت
37 121718799 سه شنبه 1390.03.17 99-187-17-12 روانشناسی مرضی کودک کارشناسی   08:00 10:00 تستی دریافت
38 121802701 سه شنبه 1390.03.17 01-027-18-12 مبانی مدیریت دولتی 1 کارشناسی مالک دلیر 08:00 10:00 تستی دریافت
39 121804301 سه شنبه 1390.03.17 01-043-18-12 مباحث ویژه درمدیریت دولتی کارشناسی مهدی نصیری واحد 08:00 10:00 تستی و تشریحی دریافت
40 121825101 سه شنبه 1390.03.17 01-251-18-12 زبان تخصصی (مدیریت اجرایی) تحصیلات تکمیلی   08:00 10:00 تشریحی دریافت
41 121825102 سه شنبه 1390.03.17 02-251-18-12 زبان تخصصی (مدیریت اجرایی) تحصیلات تکمیلی سیدمحمد باقری 08:00 10:00 تشریحی دریافت
42 122001801 سه شنبه 1390.03.17 01-018-20-12 زبان تخصصی 1 کارشناسی مریم سنجابی 08:00 10:00 تستی دریافت
43 122017301 سه شنبه 1390.03.17 01-173-20-12 فلسفه دین کارشناسی   08:00 10:00 تستی دریافت
44 122019101 سه شنبه 1390.03.17 01-191-20-12 تفسیرموضوعی قرآن کریم 1 کارشناسی   08:00 10:00 تستی دریافت
45 122052001 سه شنبه 1390.03.17 01-520-20-12 فلسفه اسلامی (3) کارشناسی ناپیوسته   08:00 10:00 تستی دریافت
46 122054601 سه شنبه 1390.03.17 01-546-20-12 تفسیر موضوعی (1) کارشناسی   08:00 10:00 تستی دریافت
47 122055201 سه شنبه 1390.03.17 01-552-20-12 تفسیر موضوعی (2) کارشناسی   08:00 10:00 تستی دریافت
48 122110201 سه شنبه 1390.03.17 01-102-21-12 اقتصادمنابع کارشناسی   08:00 10:00 تستی دریافت
49 122203701 سه شنبه 1390.03.17 01-037-22-12 جامعه شناسی انقلاب کارشناسی فاطمه صرامی 08:00 10:00 تستی دریافت
50 122221201 سه شنبه 1390.03.17 01-212-22-12 سیاستهای بهداشتی و آموزشی کارشناسی   08:00 10:00 تستی دریافت
51 122221701 سه شنبه 1390.03.17 01-217-22-12 برنامه ریزی منطقه ای کارشناسی   08:00 10:00 تستی دریافت
52 122304101 سه شنبه 1390.03.17 01-041-23-12 حقوق مدنی 5خانواده کارشناسی بهمن سبزعلی گل 08:00 10:00 تستی دریافت
53 122304102 سه شنبه 1390.03.17 02-041-23-12 حقوق مدنی 5خانواده کارشناسی بهمن سبزعلی گل 08:00 10:00 تستی دریافت
54 122317701 سه شنبه 1390.03.17 01-177-23-12 حقوق جزای اختصاصی تطبییقی تحصیلات تکمیلی بهرام خادم درویش 08:00 10:00 تشریحی دریافت
55 122501801 سه شنبه 1390.03.17 01-018-25-12 زبان تخصصی MBA تحصیلات تکمیلی   08:00 10:00 تشریحی دریافت
56 122501901 سه شنبه 1390.03.17 01-019-25-12 زبان تخصصی تحصیلات تکمیلی فرخ قوچانی 08:00 10:00 تشریحی دریافت
57 122900101 سه شنبه 1390.03.17 01-001-29-12 تاریخ فرهنگ ایران 1 کارشناسی   08:00 10:00 تستی دریافت
58 123800401 سه شنبه 1390.03.17 01-004-38-12 سیراندیشه های سیاسی وتحول نهادهای صنعتی کارشناسی مهدی بوستانی 08:00 10:00 تشریحی دریافت
59 141115201 سه شنبه 1390.03.17 01-152-11-14 شناخت ومدیریت حیات وحش کارشناسی منا سادات مقدسی 08:00 10:00 تستی دریافت
60 141118501 سه شنبه 1390.03.17 01-185-11-14 ژنتیک تحصیلات تکمیلی   08:00 10:00 تستی دریافت
61 141119601 سه شنبه 1390.03.17 01-196-11-14 ژنتیک کارشناسی   08:00 10:00 تستی دریافت
               
1 111512801 سه شنبه 1390.03.17 01-128-15-11 تحلیل وطراحی شی گرا کارشناسی   10:30 12:30 تستی و تشریحی دریافت
2 111600101 سه شنبه 1390.03.17 01-001-16-11 زمین شناسی برای جغرافیا کارشناسی   10:30 12:30 تستی دریافت
3 111607001 سه شنبه 1390.03.17 01-070-16-11 سنجش ازدوردرزمین شناسی کارشناسی فریبرز قریب 10:30 12:30 تستی دریافت
4 111610701 سه شنبه 1390.03.17 01-107-16-11 زمین شناسی کارشناسی بهاره کسمایی 10:30 12:30 تشریحی دریافت
5 111901501 سه شنبه 1390.03.17 01-015-19-11 سیستم های شی گرا کارشناسی   10:30 12:30 تستی و تشریحی دریافت
6 112103701 سه شنبه 1390.03.17 01-037-21-11 اقتصادکلان 2 کارشناسی غلام رضا یاوری 10:30 12:30 تستی دریافت
7 121104401 سه شنبه 1390.03.17 01-044-11-12 آموزش وپرورش تطبیقی کارشناسی   10:30 12:30 تستی دریافت
8 121127401 سه شنبه 1390.03.17 01-274-11-12 مهارتهای زندگی کارشناسی   10:30 12:30 تستی و تشریحی دریافت
9 121127601 سه شنبه 1390.03.17 01-276-11-12 مهارتهای زندگی کارشناسی   10:30 12:30 تستی و تشریحی دریافت
10 121128901 سه شنبه 1390.03.17 01-289-11-12 آموزش و پرورش تطبیقی کارشناسی ناپیوسته   10:30 12:30 تستی دریافت
11 121129301 سه شنبه 1390.03.17 01-293-11-12 روش تدریس تعلیمات دینی کارشناسی ناپیوسته فاطمه عاشوری 10:30 12:30 تشریحی دریافت
12 121131801 سه شنبه 1390.03.17 01-318-11-12 کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در آموزش حرفه و فن کارشناسی ناپیوسته کریم فراهانچی 10:30 12:30 تشریحی دریافت
13 121204401 سه شنبه 1390.03.17 01-044-12-12 زبان تخصصی مشاوره کارشناسی   10:30 12:30 تستی دریافت
14 121205201 سه شنبه 1390.03.17 01-052-12-12 دستورونگارش 2 کارشناسی مریم عاشوری 10:30 12:30 تستی و تشریحی دریافت
15 121205202 سه شنبه 1390.03.17 02-052-12-12 دستورونگارش 2 کارشناسی احمد ترکاشوند 10:30 12:30 تستی و تشریحی دریافت
16 121217601 سه شنبه 1390.03.17 01-176-12-12 زبان تخصصی 2 کارشناسی حسن اصغریان 10:30 12:30 تستی دریافت
17 121217602 سه شنبه 1390.03.17 02-176-12-12 زبان تخصصی 2 کارشناسی حسن اصغریان 10:30 12:30 تستی دریافت
18 121304401 سه شنبه 1390.03.17 01-044-13-12 نظم 4بخش 4حدیقه سنایی کارشناسی   10:30 12:30 تستی دریافت
19 121305501 سه شنبه 1390.03.17 01-055-13-12 آشنایی باعلوم قرآنی کارشناسی   10:30 12:30 تستی دریافت
20 121305599 سه شنبه 1390.03.17 99-055-13-12 آشنایی باعلوم قرآنی کارشناسی   10:30 12:30 تستی دریافت
21 121402501 سه شنبه 1390.03.17 01-025-14-12 حسابداری پیشرفته 1 کارشناسی مهدی بنانی 10:30 12:30 تشریحی دریافت
22 121402502 سه شنبه 1390.03.17 02-025-14-12 حسابداری پیشرفته 1 کارشناسی سعید تشکری 10:30 12:30 تشریحی دریافت
23 121402503 سه شنبه 1390.03.17 03-025-14-12 حسابداری پیشرفته 1 کارشناسی حسین اسماعیلی کمارعلیا 10:30 12:30 تشریحی دریافت
24 121402504 سه شنبه 1390.03.17 04-025-14-12 حسابداری پیشرفته 1 کارشناسی عباس درستکار 10:30 12:30 تشریحی دریافت
25 121402599 سه شنبه 1390.03.17 99-025-14-12 حسابداری پیشرفته 1 کارشناسی   10:30 12:30 تشریحی دریافت
26 121605601 سه شنبه 1390.03.17 01-056-16-12 تاریخ علم جغرافیا کارشناسی   10:30 12:30 تستی دریافت
27 121607601 سه شنبه 1390.03.17 01-076-16-12 جغرافیای کوچ نشینی کارشناسی   10:30 12:30 تستی دریافت
28 121637901 سه شنبه 1390.03.17 01-379-16-12 مبانی زمین شناسی کارشناسی   10:30 12:30 تستی دریافت
29 121640101 سه شنبه 1390.03.17 01-401-16-12 مبانی آب و هواشناسی 2 کارشناسی تهمینه چهره ارا 10:30 12:30 تستی دریافت
30 121703501 سه شنبه 1390.03.17 01-035-17-12 اختلالات یادگیری کارشناسی زهرا امین ابادی 10:30 12:30 تستی دریافت
31 121703502 سه شنبه 1390.03.17 02-035-17-12 اختلالات یادگیری کارشناسی هاجر رجائی 10:30 12:30 تستی دریافت
32 121705401 سه شنبه 1390.03.17 01-054-17-12 اصول وفنون راهنمایی ومشاوره تحصیلی کارشناسی مجید حسینی 10:30 12:30 تستی دریافت
33 121714901 سه شنبه 1390.03.17 01-149-17-12 بزهکاری اطفال 1 کارشناسی سیروس ایمانی 10:30 12:30 تستی دریافت
34 122014101 سه شنبه 1390.03.17 01-141-20-12 نحوکاربردی 4 کارشناسی اصغر مکوندی 10:30 12:30 تستی دریافت
35 122019801 سه شنبه 1390.03.17 01-198-20-12 تاثیرقرآن درپیدایش علوم زبان عربی کارشناسی   10:30 12:30 تستی دریافت
36 122028101 سه شنبه 1390.03.17 01-281-20-12 حقوق بین المللی عمومی وخصوصی کارشناسی مجید ترابی 10:30 12:30 تستی دریافت
37 122049301 سه شنبه 1390.03.17 01-493-20-12 اخلاق در سیره معصومین (ع) کارشناسی ناپیوسته   10:30 12:30 تستی دریافت
38 122112401 سه شنبه 1390.03.17 01-124-21-12 اقتصادکلان میانه 2 کارشناسی طاهره حاجی حسینی 10:30 12:30 تستی دریافت
39 122112402 سه شنبه 1390.03.17 02-124-21-12 اقتصادکلان میانه 2 کارشناسی   10:30 12:30 تستی دریافت
40 122200201 سه شنبه 1390.03.17 01-002-22-12 مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 2 کارشناسی علی باصری 10:30 12:30 تستی دریافت
41 122305501 سه شنبه 1390.03.17 01-055-23-12 حقوق سازمانهای بین الملل کارشناسی هانیه رنجی 10:30 12:30 تستی دریافت
42 122305502 سه شنبه 1390.03.17 02-055-23-12 حقوق سازمانهای بین الملل کارشناسی شراره ابطحی 10:30 12:30 تستی دریافت
43 122310601 سه شنبه 1390.03.17 01-106-23-12 حقوق جزای عمومی 1 تحصیلات تکمیلی علی رضا رست 10:30 12:30 تشریحی دریافت
44 122507801 سه شنبه 1390.03.17 01-078-25-12 نگارش 2 کارشناسی ناپیوسته   10:30 12:30 تستی و تشریحی دریافت
45 123302801 سه شنبه 1390.03.17 01-028-33-12 تفسیرموضوعی قرآن کارشناسی ناصر نیستانی 10:30 12:30 تستی دریافت
46 123302802 سه شنبه 1390.03.17 02-028-33-12 تفسیرموضوعی قرآن کارشناسی ناصر نیستانی 10:30 12:30 تستی دریافت
47 123403201 سه شنبه 1390.03.17 01-032-34-12 زبان تخصصی 2 کارشناسی ربابه قلیزاده 10:30 12:30 تستی دریافت
               
1 111201601 سه شنبه 1390.03.17 01-016-12-11 زیست شناسی سلولی ومولکولی کارشناسی محبوبه طالبی 14:00 16:00 تستی و تشریحی دریافت
2 111207001 سه شنبه 1390.03.17 01-070-12-11 سیتوژنتیک تحصیلات تکمیلی   14:00 16:00 تستی دریافت
3 111216901 سه شنبه 1390.03.17 01-169-12-11 زیست شناسی سلولی مولکولی2 و آزمایشگاه کارشناسی محبوبه طالبی 14:00 16:00 تستی و تشریحی دریافت
4 111405601 سه شنبه 1390.03.17 01-056-14-11 مبانی شیمی پلیمر کارشناسی نادر صائمیان 14:00 16:00 تستی و تشریحی دریافت
5 111501501 سه شنبه 1390.03.17 01-015-15-11 مبانی کامپیوتروبرنامه سازی کارشناسی کریم فراهانچی 14:00 16:00 تستی و تشریحی دریافت
6 111501801 سه شنبه 1390.03.17 01-018-15-11 مبانی کامپیوتروبرنامه نویسی کارشناسی مرضیه جهانبخش 14:00 16:00 تستی و تشریحی دریافت
7 111502001 سه شنبه 1390.03.17 01-020-15-11 مبانی کامپیوتروبرنامه سازی کارشناسی محبوبه رنگریز 14:00 16:00 تستی و تشریحی دریافت
8 111502101 سه شنبه 1390.03.17 01-021-15-11 مبانی کامپیوتروبرنامه نویسی کارشناسی محبوبه رنگریز 14:00 16:00 تستی و تشریحی دریافت
9 111506301 سه شنبه 1390.03.17 01-063-15-11 مبانی کامپیوتروبرنامه سازی کارشناسی کریم فراهانچی 14:00 16:00 تستی و تشریحی دریافت
10 111506302 سه شنبه 1390.03.17 02-063-15-11 مبانی کامپیوتروبرنامه سازی کارشناسی مهسا شکرخوار 14:00 16:00 تستی و تشریحی دریافت
11 111506303 سه شنبه 1390.03.17 03-063-15-11 مبانی کامپیوتروبرنامه سازی کارشناسی مهسا شکرخوار 14:00 16:00 تستی و تشریحی دریافت
12 111518001 سه شنبه 1390.03.17 01-180-15-11 کاربردکامپیوتردرمهندسی صنایع کارشناسی بابک درویش روحانی 14:00 16:00 تستی دریافت
13 111521501 سه شنبه 1390.03.17 01-215-15-11 کاربردکامپیوتردراقتصادکشاورزی کارشناسی شاهرخ ملک زاده 14:00 16:00 تستی دریافت
14 111602701 سه شنبه 1390.03.17 01-027-16-11 زمین شناسی ایران کارشناسی رضا منصف 14:00 16:00 تستی دریافت
01-057-16-11 زمین شناسی ایران کارشناسی رضا منصف دریافت
15 112105801 سه شنبه 1390.03.17 01-058-21-11 آبیاری عمومی کارشناسی بیژن نظری 14:00 16:00 تستی دریافت
16 121144001 سه شنبه 1390.03.17 01-440-11-12 برنامه ریزی فعایت های فرهنگی - تربیتی کارشناسی ناپیوسته   14:00 16:00 تستی دریافت
17 121217801 سه شنبه 1390.03.17 01-178-12-12 متون حقوقی 2زبان خارجی تخصصی کارشناسی رضا وطن خواه 14:00 16:00 تستی و تشریحی دریافت
18 121314101 سه شنبه 1390.03.17 01-141-13-12 عربی 3(نظم عربی ) تحصیلات تکمیلی مرتضی حاجی مز درانی 14:00 16:00 تشریحی دریافت
19 121611401 سه شنبه 1390.03.17 01-114-16-12 ژئومورفولوژی مناطق شهری (گرایش ژئومرفولوژی ) کارشناسی صمد شادفر 14:00 16:00 تستی دریافت
20 123303201 سه شنبه 1390.03.17 01-032-33-12 تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی ) کارشناسی ناصر نیستانی 14:00 16:00 تستی دریافت
21 123303202 سه شنبه 1390.03.17 02-032-33-12 تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی ) کارشناسی ناصر نیستانی 14:00 16:00 تستی دریافت
22 123502101 سه شنبه 1390.03.17 01-021-35-12 بررسی رفتارمصرف کننده تحصیلات تکمیلی عبدالله نعامی 14:00 16:00 تشریحی دریافت
23 123503801 سه شنبه 1390.03.17 01-038-35-12 حقوق بازرگانی بین الملل تحصیلات تکمیلی عبدالحمید حاجی پور شوشتری 14:00 16:00 تشریحی دریافت
24 151101201 سه شنبه 1390.03.17 01-012-11-15 فناوری اطلاعات (برای مدیران ) کارشناسی   14:00 16:00 تستی و تشریحی دریافت
25 151101801 سه شنبه 1390.03.17 01-018-11-15 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی کارشناسی محبوبه رنگریز 14:00 16:00 تستی و تشریحی دریافت


     
000100100001
دوست شما


مطالب وبلاگ
پيوندها
امکانات جانبی
RSS Feed

*** We Say GOD Today ***

"

*************************

***Pnu121 In Google***

*************************

-------------------------