چهارشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٠ :: ٧:۳٤ ‎ب.ظ ::  نويسنده : دوست شما

لیست ارائه و تطبیق دروس
نظام چندبخشی:

  1. 1.       مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)

 

  1. 2.       مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)

 

 

  1. 3.       علوم کامپیوتر

 

  1. 4.       مهندسی فناوری اطلاعات

 

نظام سنتی:

  1. 1.       مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

 

  1. 2.       علوم کامپیوتر

 

 

  1. 3.       مهندسی فناوری اطلاعات

لیست ارائه دروس

تطبیق دروس

                

      4.    علوم کامپیوتر (مخصوص ورودیهای 90-89) 

 
           

 لیست ارائه دروس

تطبیق دروس

      
جمعه ۳ دی ۱۳۸٩ :: ۱:٥٢ ‎ب.ظ ::  نويسنده : دوست شما

فایل کلیه نمونه سوالات پی دی اف ( PDF ) می باشد.برای باز کردن نمونه سوالات بهتر است از برنامه ادوب اکروبات ۹ استفاده کنید.این سوالات مربوط به رشته های آی تی - علوم کامپیوتر - مهندسی نرم افزار و سخت افزار میباشداگر برنامه لازم را ندارید می توانید از گزینه View استفاده کنید.منبع اخبار پیام نور

  1111094.PDF
View Download
معادلات دیفرانسیل  356k
1111095.PDF
View Download
ریاضیات مهندسی  263k
1111096.pdf
View Download
ریاضی 1  251k
1111097.PDF
View Download
ریاضی عمومی 2  254k
1111101.PDF
View Download
معادلات دیفرانسیل  356k
1111103.PDF
View Download
ریاضی عمومی 2  254k
1111106.pdf
View Download
آنلالیز عددی 1  250k
1113089.pdf
View Download
فیزیک پایه 1  305k
1113095.PDF
View Download
فیزیک پایه 2  534k
1113099.PDF
View Download
فیزیک پایه 2  534k

1115063.pdf
View Download
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - اصول کامپیوتر  342k
1115065.pdf
View Download
مدارهای الکتریکی 1  918k
1115066.pdf
View Download
آمار و احتمال مهندسی  309k
1115067.pdf
View Download
ساختمان گسسته - ریاضیات گسسته  336k
1115068.pdf
View Download
برنامه سازی پیشرفته - اصول کامپیوتر 2  365k
1115070.pdf
View Download
مدارهای الکترونیکی  716k
1115074.pdf
View Download
زبان تخصصی  487k
1115075.pdf
View Download
روشهای محاسبات عددی  397k
1115076.pdf
View Download
مدارهای منطقی  397k
1115078.pdf
View Download
طراحی الگوریتم ها - تحلیل و طراحی الگوریتم ها  470k

1115079.pdf
View Download
ذخیره و بازیابی اطلاعات  269k
1115080.pdf
View Download
اصول طراحی کامپایلر - کامپایلر 1  356k
1115082.pdf
View Download
معماری کامپیوتر  587k
1115083.pdf
View Download
نظریه زبان و ماشین ها  467k
1115084.pdf
View Download
زبان های برنامه سازی  331k
1115087.pdf
View Download
ریز پردازنده 1  194k
1115088.pdf
View Download
پایگاه داده  937k
1115090.pdf
View Download
شیوه ارائه مطالب علمی و وفنی  264k
1115092.pdf
View Download
شبکه های کامپیوتری 1  403k
1115093.pdf
View Download
شبیه سازی کامپیوتر  417k

1115101.pdf
View Download
هوش مصنوعی  368k
1115111.pdf
View Download
زبان ماشین و برنامه سازی سیستم  290k
1115112.pdf
View Download
ساختمان داده ها و الگوریتم ها  432k
1115113.pdf
View Download
سیستم عامل  284k
1115114.pdf
View Download
مهندسی نرم افزار 1  248k
1115115.pdf
View Download
مهندسی نرم افزار 2  290k
1115119.pdf
View Download
مهندسی اینترنت  278k
1115120.pdf
View Download
گرافیک کامپیوتری 1  325k
1115127.pdf
View Download
سیستم های اطلاعات مدیریت  174k
1115128.pdf
View Download
تحلیل و طراحی شی گرا - سیستم های شی گرا  263k

1115133.pdf
View Download
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی  264k
1115134.pdf
View Download
مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار  216k
1115135.pdf
View Download
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - اصول کامپیوتر 1  342k
1115136.pdf
View Download
مبانی فناوری اطلاعات  259k
1115137.pdf
View Download
ساختمان گسسته - ریاضیات گسسته  336k
1115138.pdf
View Download
برنامه سازی پیشرفته - اصول کامپیوتر 2  365k
1115139.pdf
View Download
مدارهای منطقی  397k
1115140.pdf
View Download
ساختمان داده و الگوریتم ها - ساختمان داده   432k
1115142.pdf
View Download
طراحی الگوریتم ها - تحلیل و طراحی الگوریتم ها  470k
1115143.pdf
View Download
معماری کامپیوتر  587k

1115144.pdf
View Download
اقتصاد مهندسی  959k
1115146.pdf
View Download
مهندسی نرم افزار 1  248k
1115147.pdf
View Download
شبکه های کامپیوتری 1  403k
1115149.pdf
View Download
سیستم عامل  284k
1115150.pdf
View Download
مهندسی نرم افراز 2  290k
1115151.pdf
View Download
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی  264k
1115152.pdf
View Download
شبکه های کامپیوتری 2  302k
1115154.pdf
View Download
سیستم های چند رسانه ای  265k
1115155.pdf
View Download
گرافیک کامپیوتری 1  325k
1115156.pdf
View Download
هوش مصنوعی  368k

1115157.pdf
View Download
نظریه زبانها و ماشین ها  467k
1115158.pdf
View Download
تحقیق در عملیات + پاسخنامه  5944k
1115159.pdf
View Download
شبیه سازی کامپیوتر  417k
1115161.pdf
View Download
اصول کامپیوتر 1  342k
1115162.pdf
View Download
برنامه سازی پیشرفته - اصول کامپیوتر 2  365k
1115164.pdf
View Download
ساختمان داده و الگوریتم ها - ساختمان داده ها  432k
1115165.pdf
View Download
نظریه زبان ها و ماشین ها  467k
1115166.pdf
View Download
طراحی الگوریتم ها  470k
1115167.pdf
View Download
ذخیره و بازیابی اطلاعات  269k
1115168.pdf
View Download
زبان های برنامه سازی  331k

1115169.pdf
View Download
اصول طراحی پایگاه داده  937k
1115170.pdf
View Download
مهندسی نرم افزار 1  248k
1115171.pdf
View Download
کامپایلر 1  356k
1115172.pdf
View Download
سیستم عامل  284k
1115173.pdf
View Download
منطق ریاضی  239k
1115174.pdf
View Download
شبیه سازی کامپیوتر  417k
1115176.pdf
View Download
سیستم های اطلاعات مدیریت  174k
1115177.pdf
View Download
پایگاه داده  937k
1115179.pdf
View Download
روشهای محاسبات عددی  397k
1115184.pdf
View Download
مدارهای الکتریکی 1  918k

1115192.pdf
View Download
زبان ماشین و برنامه سازی سیستم  290k
1115194.pdf
View Download
اصول سیستم عامل - سیستم عامل  284k
1115195.pdf
View Download
مهندسی نرم افزار 1  248k
1115196.pdf
View Download
ساختمان گسسته  336k
1117077.PDF
View Download
آمار و احتمال 1  259k
1117078.pdf
View Download
آمار و احتمال 2  244k
1117138.PDF
View Download
آمار و احتمال کاربردی  792k
1119008.pdf
View Download
مدیریت پروژه های نرم افزاری  1883k
1119016.pdf
View Download
مستند سازی نرم افزار  236k
1218101.PDF
View Download
مبانی و اصول سازمان و مدیریت  177k

1228099.PDF
View Download
مبانی و اصول سازمان و مدیریت  177k
1511001.pdf
View Download
مهندسی فناوری اطلاعات  219k
1511002.pdf
View Download
تجارت الکترونیک  237k
1511003.pdf
View Download
مهندسی فناوری اطلاعات 2  342k
1511005.pdf
View Download
مبانی الکترونیک و دیجیتال  372k
1511008.pdf
View Download
مباحث نو در فناوری اطلاعات  176k
1511012.pdf
View Download
فناوری اطلاعات برای مدیران  297k
1512001.pdf
View Download
مدیریت پروژه های نرم افزاری  292k
1512002.pdf
View Download
مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات  285k     
یکشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٩ :: ۸:٥۸ ‎ب.ظ ::  نويسنده : دوست شما
1111264.pdf
View Download
ریاضی مقدماتی  200k
1118034.pdf
View Download
جمعیت و تنظیم خانواده  194k
  1118035.pdf
View Download
جمعبت و تنظیم خانواده  192k
1211411.pdf
View Download
فلسفه اخلاق  241k
1212255.pdf
View Download
زبان خارجه عمومی  202k
1212256.pdf
View Download
زبان خارجه عمومی  262k
1212262.pdf
View Download
زبان انگلیسی مقدماتی  153k
1213209.pdf
View Download
فارسی عمومی  327k
1213210.pdf
View Download
فارسی عمومی  248k
1215150.pdf
View Download
تربیت بدنی 1  250k
1215151.pdf
View Download
تربیت بدنی 2  247k
1215152.pdf
View Download
تربیت بدنی 1  199k
1215153.pdf
View Download
تربیت بدنی 2  244k
1220433.pdf
View Download
آئین زندگی - علوم انسانی  217k
1220478.pdf
View Download
اندیشه سیاسی امام خمینی  216k
1220479.pdf
View Download
اندیشه سیاسی امام خمینی  259k
1223175.pdf
View Download
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  308k
1229127.pdf
View Download
فرهنگ و تمدن اسلامی  241k
1229128.pdf
View Download
فرهنگ و تمدن اسلامی  177k
1233025.pdf
View  Download
اندیشه اسلامی 1 247k
1233031.pdf
View  Download
اندیشه اسلامی 2 184k
1233026.pdf
View  Download
اندیشه اسلامی 2 214k
1233028.pdf
View  Download
تفسیر موضوعی قرآن کریم 276k
1233029.pdf
View  Download
اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم 184k
1233027.pdf
View  Download
آیین زندگی ( اخلاق کاربردی ) 181k
1233038.pdf
View  Download
تفسیر موضوعی نهج البلاغه 175k
1233033.pdf
View  Download
اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم - علم و اخلاق 219k
  1233039.pdf
View  Download
تفسیر موضوعی نهج البلاغه 263k


     
سه‌شنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٩ :: ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ ::  نويسنده : دوست شما

با عرض سلام خدمت مهندسین محترم

(نرم افزار - سخت افزار - آی تی و علوم کامپیوتر)

لطفا 2فایل زیر را با حجم233 و 208 کیلو بایت دانلود نمائید.

(بدون شرح)

فرمولهای ریاضی و فیزیک لینک دانلود

فرمولهای فیزیک لینک دانلود

      
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٩ :: ٩:٤٢ ‎ب.ظ ::  نويسنده : دوست شما

با سلام .امروز جزوه درس فیزیک ٢ استاد حدادی فرد رو قرار میدم .این جزوه مربوط به نیمسال اول ٨٩ (ترم جاری) میباشد.امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان واقع بشه

لینک دانلود با حجم ١٢ مگ     
جمعه ۱٩ فروردین ۱۳٩٠ :: ۸:٢٠ ‎ب.ظ ::  نويسنده : دوست شما

با سلام .امروز یه سایت بهتون معرفی میکنم که شما میتونید با عضویت رایگان در اون از مزایای بیشمار  این سایت استفاده کنید این سایت یک سایت جهانی آموزشی هست که در رابطه با رشته های مختلف علمی فعالیت میکنه .اعضای این سایت رو دانشجویان کل کشورهای جهان (از جمله  دانشگاه هاروارد -کمبریج و نیز دانشگاههای برتر کشور خودمون ایران) تشکیل میدهند که در این سایت مطالب مرتبط با رشته تحصیلی خودشون رو به اشتراک میگذارند.شما میتوانید مقالات و مطالب مرتبط به رشته خودتون رو از این سایت دریافت کنید.تعلق فضا و ابزارهای رایگان بمنظور ایجاد مطلب و یا مقاله  از مزایای دیگر این سایت به شمار میرود در ضمن این سایت دارای یک موتور جستجو گر قوی نیز هست که با فیس بوک و گوگل و تویئتر نیز در ارتباط هست به این معنی که شما میتونید دوستان خود را با استفاده از این موتور یافته و به صفحه خود لینک دهید .اینکه این سایت چه مزایای دیگری میتونه داشته باشه از حوصله این مطلب خارجه و چون این سایت در سطح حرفه ای  و به زبان انگلیسی عمل میکنه ممکنه پس از ورود کمی با محیط اون غریبه باشید و یا ندونید چه امکاناتی داره اما اگر علاقمند باشید میتونید حداکثر استفاده رو از این سایت ببرید و بطور کلی رتبه کشورمون رو در این سایت بالا ببرید .تنها کاری که باید بکنید اینه که پس از ورود "SING UP " کرده و مراحل ثبت نام رو پشت سر میگذارید.فقط یادتون باشه در قسمت مربوط به "RESEARCH"میبایست رشته هائی از علوم را انتخاب کنید که با آن رشته در ارتباط هستید به این ترتیب که با تایپ انگلیسی مثلا "COMPUTER"لیستی از رشته های مرتبط برای شما به نمایش در خواهد آمد و در نهایت ثبت نام رو به پایان میرسونید.بعد از ثبت نام شما وارد صفحه خودتون میشید برای شروع شما میتونید از لیست رشته هائی که انتخاب نموده اید یکی را انتخاب ولیست دانشجویان مرتبط با رشته خود را  مشاهده نمائید در صورت تمایل میتوانید این افراد را "فالو"کرده تا در صفحه اصلی شما به نمایش درآیند .با ورود به صفحات این دانشجویان شما میتوانید از مقالات و تحقیق های این افراد استفاده نمائید.همچنین میتوانید صفحات و مقالات خود را از قسمت  " ...ADD" و در صفحه خود و به نام خود بیافزائید. لازم به ذکر اشخاص بسیار مشهوری همچون "استفان هاوکینگ، ریچارد داوکینز، پل کروگمن، نوام چامسکی و استیون پینکر اند"در این سایت عضو میباشند و اینم بگم که کم نیستند دانشجویان ایرانی که در این سایت فعالیت میکنند و رتبه خوبی هم کسب نمودند به امید این که شما نیز یکی از این دانشجویان باشید.

برای ورود به سایت آکادمی اینجا را کلیک کنید     
دوشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٩ :: ۱٢:٥۱ ‎ق.ظ ::  نويسنده : دوست شما

رشته مهندسی فناوری اطلاعات یکی از جدیدترین رشته های دانشگاهی در ایران است. این رشته در سال 81 مورد پذیرش وزارت علوم قرار گرفت و تا به حال در سال های تحصیلی 81-82 و 82-83 این رشته ارائه شده است . برخی از مهمترین دانشگاه هایی که این رشته در آنها ارائه می شود عبارتند از : صنعتی شریف, علم و صنعت, تربیت مدرس و پلی تکنیک. کارشناسی ارشد این رشته نیز از همان سال شروع به پذیرش دانشجو کرده است. در ادامه با توجه به آغاز ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد به معرفی دروس این رشته می پردازیم و ضرایب و گرایش های کارشناسی ارشد این رشته را بررسی می کنیم. 1- کارشناسی: دروس این مقطع بسیار شبیه به دروس رشته کامپیوتر است و تقریبا دروس اصلی آن با دروس گرایش نرم افزار مهندسی کامپیوتر یکسان است ولی دروس تخصصی و اختیاری آن تقریبا به طور کامل با آن متفاوت است. مجموع واحد هایی که دانشجو برای اخذ مدرک لیسانس باید بگذراند 149 واحد است. _ دروس پایه و عمومی : مجموعا شامل 41 واحد است. 20 واحد عمومی و 21 واحد پایه. دروسی مانند ریاضی ۱ , فیزیک۱ و ... جزو دروس پایه این رشته است و دروس عمومی آن شبیه سایر رشته های دانشگاهی شامل دروسی مانند معارف, انقلاب, فارسی عمومی و... است. _ دروس اصلی : مجموعا شامل 62 واحد است و در کل تنها در چهار درس (شبکه های کامپیوتری 2 , اقتصاد مهندسی , آز شبکه و مبانی الکترونیک دیجیتال ) یعنی 10 واحد با دروس اصلی رشته مهندسی کامپیوتر فرق دارد. اسامی این دروس و ضرایب آنها به قرار زیر است: ساختمان های گسسته (3) واحد مبانی کامپیوتر و برنامه سازی (3) واحد زبان ماشین و برنامه نویسی سیستم (3) واحد ساختمان داده (3) واحد مدار منطقی (3) واحد معماری کامپیوتر (3) واحد برنامه سازی پیشرفته (3) واحد سیستم عامل (3) واحد نظریه زبان و ماشین (3) واحد پایگاه داده (3) واحد طراحی الگوریتم (3) واحد مهندسی نرم افزار 1 (3) واحد مهندسی نرم افزار 2 (3) واحد شبکه های کامپیوتری 1 (3) واحد شبکه های کامپیوتری 2 (3) واحد مبانی الکترونیک دیجیتال (3) واحد هوش مصنوعی (3) واحد اقتصاد مهندسی (3) واحد آزمایشگاه شبکه (1) واحد آزمایشگاه پایگاه داده (1) واحد ارایه مطالب (2) واحد زبان تخصصی (2) واحد آزمایشگاه سیستم عامل (1) واحد _ دروس تخصصی : مجموعا شامل 31 واحد است که بطور کامل با دروس تخصی رشته مهندسی کامپیوتر متفاوت است. اسامی این دروس و ضرایب آنها به قرار زیر است: مبانی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات تجارت الکترونیک مدیریت و کنترل پروژه فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات 2 گرافیک کامپیوتری اصول و مبانی مدیریت مولتی مدیا پروژه فناوری اطلاعات کارآموزی _دروس اختیاری : دروس اختیاری دروسی است که دانشجو باید از میان آنها به دلخواه 5 درس یعنی 15 واحد را انتخاب کند. از میان این دروس درس هایی ما نند" گرافیک و خبره "به دانشجویان رشته نرم افزار نیز ارائه می شود. اسامی این دروس و ضرایب آنها به قرار زیر است. مدیریت نگهداری فناوری اطلاعات تحقیق در عملیات سیستم های خبره مدیریت رفتار سازمانی تعامل انسان و کامپیوتر مباحث نو در فناوری اطلاعات سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS شبیه سازی کامپیوتری طراحی و پیاده سازی کتابخانه الکترونیک بهینه سازی کاربردی نرم افزارهای توزیع شده آموزش مجازی 2- کارشناسی ارشد : این مقطع شامل نیمسال تحصیلی است و در 32 واحد به دانجویان ارائه می شود. پذیرش از رشته های مهندسی کامپیوتر, مهندسی الکترونیک و مهندسی صنایع نیز صورت می گیرد. _گرایش ها 1- تجارت الکترونیکی 2-سیستمهای چند‌رسانه‌ای 3-مدیریت سیستمهای اطلاعاتی 4-امنیت اطلاعات 5- شبکه‌های کامپیوتری 6- مهندسی فناوری اطلاعات (IT) _ضرایب دروس و مواد امتحانی : ردیف ضرایب دروس گرایش زبان تخصصی دروس مشترک اصول و مبانی مدیریت اصول طراحی پایگاه داده‌ها هوش مصنوعی سیستمهای عامل معماری کامپیوتر 1 تجارت الکترونیکی 1 2 1 1 1 1 0 2 مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی 1 2 2 1 1 1 0 3 سیستم‌های چند رسانه‌ای 1 2 1 1 1 1 0 4 امنیت اطلاعات 1 2 0 1 1 1 1 5 شبکه‌های کامپیوتری 1 2 0 1 1 1 1 6 مهندسی فناوری اطلاعات 1 2 1 1 1 1 0 _ دروس دوره ارشد : الف- دانش زیر بنائی (دروس اصلی پایه) 6 واحد ب- دانش عملیات تخصصی (دروس اصلی تخصصی) 9 واحد پ- دانش یک حوزه تخصصی (دروس اختیاری) 9 واحد ج- سمینار و روش تحقیق در فناوری اطلاعات 2 واحد د- پروژه کارشناسی ارشد 6 واحد چند نکته: با توجه به گرایشات مختلف دروس اصلی تخصصی در دو گرایش ( سیستمهای تکنولوژی اطلاعات ITS و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ITC) ارائه می شود. برای پذیرفته شدگانی که رشته کارشناسی آنها IT نبوده است حداکثر شش واحد جبرانی بصورت پیش نیاز ارائه می شود. _ دروس اصلی ( مشترک ) مدیریت و برنامه ریزی منابع اطلاعاتی ۳ مهندسی مجدد الکترونیکی فرایندهای کسب و کار ۳ _ دروس تخصصی ( ITC ) شبکه های کامییوتری و انتقال داده ها ۳ ارزیابی عملکرد سیستم های کامپیوتری ۳ سیستم های خبره و مهندسی دانش ۳ _ دروس تخصصی ( ITS) واسط های تجارت الکترونیک ۳ بازاریابی استراتژیک بر روی اینترنت ۳ استراتژی تکنولوژی اطلاعات ۳     
یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩ :: ٩:٤٠ ‎ب.ظ ::  نويسنده : دوست شما
 
 
آمار واحتمالات کاربردی
 
اصول و مبانی مدیریت
 

شبکه های کامپیوتری 2
مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات
 
اقتصاد مهندسی
تحقیق در عملیات
مبا نی الکترونیک دیجیتال
مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات
 
تجارت الکترونیکی
سیستمهای اطلاعات مدیریت
سیستمهای چند رسانه ای


     
000100100001
دوست شما


مطالب وبلاگ
پيوندها
امکانات جانبی
RSS Feed

*** We Say GOD Today ***

"

*************************

***Pnu121 In Google***

*************************

-------------------------