یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩ :: ۸:٠٦ ‎ب.ظ ::  نويسنده : دوست شما
زبان خارجه

_____
فار سی

____
مبانی کامپیوتر وبرنامه سازی
آزمایشگاه کامپیوتر

_______
ریا ضی عمومی یک


     
یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩ :: ٧:٤٩ ‎ب.ظ ::  نويسنده : دوست شما
فیزیک 1
آزمایشگاه فیزیک 1

____
برنا مه سازی پیشرفته


     
یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩ :: ٧:۳۸ ‎ب.ظ ::  نويسنده : دوست شما
فیزیک 2
ساختمان داده
مدار منطقی
ذخیره و بازیابی اطلاعات


     
یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩ :: ٧:۱٩ ‎ب.ظ ::  نويسنده : دوست شما
جمعیت و تنظیم خانواده

89(t)
 
معماری کامپیوتر
 
مهندسی نرم افزار 1
طراحی الگوریتم
نظریه زبانها و ماشینها


     
یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩ :: ٦:٥٢ ‎ب.ظ ::  نويسنده : دوست شما
اصول طراحی پایگاه داده
معادلات دیفرانسیل
شیوه ارئه مطلب علمی و فنی
زبان ماشین وبرنامه سازی سیستم
آزمایشگاه مدار منطقی

_____
آمار واحتمال مهندسی


     
یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩ :: ٦:٢۱ ‎ب.ظ ::  نويسنده : دوست شما
مدار الکتریکی 1
سیستم عامل
آزمایشگاه پایگاه داده

_____
ریاضی مهندسی
شبکه های کامپیوتری


     
یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩ :: ۳:٠٠ ‎ب.ظ ::  نويسنده : دوست شما
آزمایشگاه سیستم عامل
 
----
 
مهندسی نرم افزار 2
 
 
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
 
 
آزمایشگاه معماری کامپیوتر
 
----
 
آزمایشگاه مدار الکتریکی 1

____
مدار الکترونیکی
 
 
 


     
یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩ :: ٢:٠۳ ‎ب.ظ ::  نويسنده : دوست شما
ریز پردازنده
 

 
اصول طراحی کامپا یلر
 
 
هوش مصنوعی
 
84-5(2) _ 86-7(2) _ 87-8(1) _87-8(2)
 
آزمایشگاه مدار الکترونیکی
---
آزمایشگاه ریز پردازنده
---


     
000100100001
دوست شما


مطالب وبلاگ
پيوندها
امکانات جانبی
RSS Feed

*** We Say GOD Today ***

"

*************************

***Pnu121 In Google***

*************************

-------------------------