میانترم مبانی الکترونیک دیجیتال

با سلام امتحان میانترم مبانی الکترونیک دیجیتال پنج شنبه 1/10/90ساعت 12 در دانشگاه پیام نور قلمستان برگزار خواهد شد ضمنا ایمیل و سایت استاد کاشفی به شرح زیر می باشد :

 info@kashefy.ir و www.kashefy.ir

اگر قرار به تغییر ساعت و روز امتحان باشد حتما در سایت استاد اطلاع رسانی خواهد شد.

 در ضمن امتحان  از :فصل 1 و 2 و 3 و فصل 6 تا آخر صفحه 219

میرباقری

/ 1 نظر / 3 بازدید
sm

با سلام فصل های که در امتحان میانترم مبانی الکترونیک و دیجیتال خواهد آمد به شرح زیر می باشد فصل 1 و 2 و 3 و فصل 6 تا آخر صفحه 219 با تشکر