پیام نور کرج اعلام کرد :

 قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر 
قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر که درس آزمایشگاه کامپیوتر را در گروه 6اخذ نموده اند: کلاس درس ایشان در تاریخ 8/11/90ساعت 16-8در دانشگاه پیام نور مرکز گوهر دشت برگزار میگردد

/ 0 نظر / 3 بازدید