سوالات نیمسال اول 90-89 بهمراه پاسخنامه (بخش دوم)

شماره دانلود نمونه سوال تاریخ امتحان نام درس 1 دانلود1   دانلود2 نیمسال اول 90-89 آمار و احتمال1 2 دانلود1   دانلود2 نیمسال اول 90-89 منطق ریاضی 3 دانلود1   دانلود2 نیمسال اول 90-89 زبان تخصصی 4 دانلود1   دانلود2 نیمسال اول 90-89 مهندسی نرم افزار1 5 دانلود1   دانلود2 نیمسال اول 90-89 مدارهای منطقی 6 دانلود1   دانلود2 نیمسال اول 90-89 ذخیره وبازیابی اطلاعات 7 دانلود1   دانلود2 نیمسال اول 90-89 ساختمان دادهها 8 دانلود1   دانلود2 نیمسال اول 90-89 مبانی کامپیوتر 9 دانلود1   دانلود2 نیمسال اول 90-89 مبانی فناوری اطلاعات 10 دانلود1   دانلود2 نیمسال اول 90-89 برنامه سازی پیشرفته 11 دانلود1   دانلود2 نیمسال اول 90-89 فیزیک 2 12 دانلود1   دانلود2 نیمسال اول 90-89 ساختمان گسسته 13 دانلود1   دانلود2 نیمسال اول 90-89 مبانی الکترونیک دیجیتال 14 دانلود1   دانلود2 نیمسال اول 90-89 معماری کامپیوتر 15 دانلود1   دانلود2 نیمسال اول 90-89 ریاضی2 16 دانلود1   دانلود2 نیمسال اول 90-89 مستند سازی نرم افزار 17 دانلود1   دانلود2 نیمسال اول 90-89 ریز پردازنده 18 دانلود1   دانلود2 نیمسال اول 90-89 جبر خطی عددی

 

daneshju-pnu.blogfa.com

/ 1 نظر / 6 بازدید
آرزو

ممنون از کمکتون دوست عزیز