20 قانون جهانی موفقیت . . .

 

8) قانون انتظار
 اگر با اعتماد به نفس، انتظار وقوع چیزی را در جهان پیرامون‌تان داشته باشید، آن چیز به وقوع می‌پیوندد
.  شما همیشه هماهنگ با انتظارات‌تان عمل می‌کنید و این انتظارات بر رفتار و چگونگی برخورد اطرافیان‌تان تاثیر می‌گذارد
 
9) قانون تمرکز
 هر چیزی را که روی آن تمرکز کرده و به آن فکر کنید، در زندگی واقعی، شکل گرفته و گسترش پیدا می‌کند
 بنابراین باید فکر خود را بر چیزهایی متمرکز کنید که واقعا طالب آن هستید
 
10) قانون عادت
حداقل هشتاد درصد از کارهایی که انجام می‌دهیم از روی عادت است.
پس می‌توانیم عادت‌هایی را که موفقیت‌مان را تضمین می‌کنند در خود پرورش دهیم و تا هنگامی
 که رفتار مورد نظر به صورت اتوماتیک و غیر ارادی انجام نشود، تمرین و تکرار آگاهانه و مداوم آن را ادامه دهیم
 
11) قانون انتخاب
زندگی ما نتیجه انتخاب‌های ما تا این لحظه است.
 چون همیشه در انتخاب افکار خود آزاد هستیم،
 کنترل کامل زندگی و تمامی آن‌چه برایمان اتفاق می‌افتد در دست خودمان است .
 
12) قانون تفکر مثبت
برای رسیدن به موفقیت و شادی، تفکر مثبت امری ضروری است.
 شیوه تفکر شما نشان‌دهنده ارزش‌ها، اعتقادات و انتظارات شماست .
 
13) قانون تغییر
تغییر، غیر قابل اجتناب است و ما باید استاد تغییر باشیم نه قربانی آن .
 
14) قانون کنترل
سلامتی، شادی و عملکرد درست از طریق کنترل  
کامل افکار، اعمال و شرایط پیرامون‌مان به وجود می‌آید
 
15) قانون مسئولیت
هر چه و هر کجا که هستید به خاطر آن است که خودتان این‌طور خواسته‌اید مسئولیت کامل آن‌چه هستید،
 آن‌چه به دست آورده‌اید و آن‌چه خواهید شد، بر عهده خود شماست
 
16) قانون پاداش
عالم در نظم کامل به سر می‌برد و ما پاداش کامل اعمال‌مان را می‌گیریم.  
 همیشه از همان دست که می‌دهیم از همان دست می‌گیریم.
 اگر از عالم بیشتر دریافت می‌کنید به این دلیل است که بیشتر می‌بخشید .
 
17) قانون خدمت
پاداش‌هایی را که در زندگی می‌گیرید با میزان خدمت شما به دیگران رابطه مستقیم دارد.
  هر چه بیشتر برای بهبود زندگی و سعادت دیگران کار کنید و توانایی‌های خود را افزایش دهید،
 در عرصه‌های مختلف زندگی خود بیشتر پیشرفت می‌کنید
 
18) قانون تأثیر تلاش
همه امیدها، رؤیاها، هدف‌ها و آرمان‌های ما در گرو سخت‌کوشی است.
  هر چه بیشتر تلاش کنیم؛ موفقیت بیشتری کسب خواهیم کرد
 
19) قانون آمادگی
در هر حوزه‌ای موفق‌ترین افراد، آنهایی هستند که وقت بیشتری را صرف کسب آمادگی برای انجام کارها می‌کنند.
 عملکرد خوب نتیجه آمادگی کامل است
 
20) قانون حد توانایی
شاید برای انجام همه کارها وقت کافی وجود نداشته باشد؛ ولی همیشه برای انجام مهم‌ترین کارها وقت کافی هست.
 هر چه بیشتر کار کنیم کارآیی بیشتری پیدا می‌کنیم. اما باید اموری را بر عهده بگیریم که در حد توان‌مان باشد
 
/ 0 نظر / 5 بازدید