قابل توجه کلیه دانشجویان

قابل توجه کلیه دانشجویان تاریخ انتشار :07/03/1390

مهلت حذف اضطراری دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 90-89 تا تاریخ 10/03/1390 تمدید گردید.

این خبر رو در اینترو سایت گلستان شاهد هستیم و این در حالیست که هنوز این آیتم در سیستم غیر فعاله یعنی اصلا فعال نشده که بخواد تمدید بشه !

 ولی به جای "حذف اضطراری"  "گزارش ۴٢٨ "  در سیستم گلستان فعال گردیده  است. 

/ 0 نظر / 4 بازدید