ماه گرفتگی کامل در 19 آذر

 
دبیر اجرایی شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران، زمان وقوع ماه گرفتگی را روز 19 آذرماه ذکر کرد و ادامه داد: این پدیده از ساعت 16:16 دقیقه با گرفت جزئی آغاز می شود و در ساعت 17:36 دقیقه ماه در نیم سایه زمین قرار می گیرد.

وی زمان گرفت کامل ماه را ساعت 18 اعلام کرد و گفت: از ساعت 18 می توان ماه گرفتگی کامل را در آسمان رویت کرد.

قمری نژاد زمان پایان گرفت کامل را ساعت 18:27 دقیقه دانست و اضافه کرد: زمان پایان گرفت جزئی ساعت 19:48 دقیقه خواهد بود.
 
مناطق قابل مشاهده

قمری نژاد با اشاره به نحوه رصد این پدیده نجومی گفت: این پدیده نجومی از تمامی ایران قابل مشاهده است. این پدیده از مناطق شرقی آغاز می شود و در شهرهای غربی کشور به پایان می رسد.
/ 0 نظر / 26 بازدید