سوالات دروس ترم هشتم و نهم

ریز پردازنده
 

 
اصول طراحی کامپا یلر
 
 
هوش مصنوعی
 
84-5(2) _ 86-7(2) _ 87-8(1) _87-8(2)
 
آزمایشگاه مدار الکترونیکی
---
آزمایشگاه ریز پردازنده
---
/ 0 نظر / 4 بازدید