13 ب ه د ر . . .

 
امیدوارم باسیزده بدرغمهاازدلهابیرون وبارفتن به دامان طبیعت چون شکوفه های بهاری دلهاتون شادوغنچه های امیدبرای آغازسالی نوشکوفا شود....
سیزده تون بدر،دشمناتون دربدر،رفیقاتون گل به سر،خوشیهاتون صدبرابر
/ 0 نظر / 9 بازدید