/ 4 نظر / 5 بازدید
محقق

خداوندبي نهايت است و لامكان و بي زمان ، اما به قدر فهم تو كوچك ميشود، و به قدر نياز تو فرود مي آيد ، به قدر آرزوي تو گسترده ميشود، و به قدر ايمان تو كارگشا ميشود !!! به قدر دل اميدواران گرم ميشود ، پدر مي شود يتيمان را و مادر ، اميد مي شود نااميدان را ، راه مي شود گم گشتگان را ، نور مي شود در تاريكي ماندگان را ، عشق مي شود محتاجان به عشق را ، و خداوند همه چيز ميشود همه كس را ... به شرط اعتقاد ، به شرط پاكي دل ، به شرط طهارت روح ، به شرط پرهيز از معامله با ابليس ، بشوييد قلبهايتان را از هر احساس ناروا !!! ومغزهايتان را از انديشه ي خلاف ، و زبانهايتان را از هر گفتار ناپاك ، و دستهايتان را از هر آلودگي در بازار ، و بپرهيزيد از ناجوانمرديها ، ناراستيها ، نامردمي ها ! بعد ببينيد كه خداوند ، چگونه بر سر سفره ي شما با كاسه اي خوراك و تكه اي نان مي نشيند ، و در كوچه هاي خلوت شب با شما آواز مي خواند.......

omid

متن آقای محقق واقعا تحت تثیرم قرار داد سپاس سپاس

پاک

الهی و ربی من لی غیرک

محیا

وای خدای من[زودباش]