برگزاری آزمایشگاه معماری و ریز پردازنده در سال جدید

با سلام .استاد قلیچ خانی اعلام نمودند که در صورت باز بودن دانشگاه اولین جلسه برگزاری آزمایشگاههای ریز پردازنده و معماری در سال جدید روز 16 فروردین ماه 91 تشکیل خواهد شد.

/ 2 نظر / 7 بازدید
دانشجو

روز 24 اسفند ساعت 16 که ما گروه دو کلاس داشتیم، استاد قلیچ خانی به ما گفتند که 16 فروردین کلاس تشکیل نخواهد شد!

دانشجو

ما ایمیلی از استاد قلیچ خانی دریافت کردم که گفتند کلاس روز 16 فروردین تشکیل نمی شود، نمی شود، نمی شود