خلاصه کتاب هفت ویژگی افراد موفق

تغییر الگوی نگرش و رفتاررا میتوانید تمرین نمائید به این ترتیب که در برخورد با افرادی که هم نظر شما نیستند به خود تلقین کنید ممکن است این شخص از دریچه شخصی خود حتما دلائلی برای اثبات نظر خود دارد و با او در این زمینه به گفتگو بپردازید.

 

 اصول رشد و تحول:

اصل شخصیت راهی ساده و سریع برای نائل شدن به موفقیت فردی است به مفهوم ثروتمند شدن بدون کار کردن است.در طول زندگی مراحلی سلسله وار از رشد و تحول وجود دارند . یک کودک ابتدا میاموزدکه بغلتد سپس بنشیند – دست و پا بزند و آنگاه راه برودو بعد هم بدود و نمیتوان مرحله ای را از این میان حذف کرد.این مثال برای زندگی نیز صادق است و در همه جوانب پیشرفت این گونه است.خواه آن یادگیری پیانو و یا برقراری ارتباط با همکار خود باشد.

 ما این اصل را در مورد مسائل مادی باور داریم و میپذیریم اما درک آن در مورد مسائل عاطفی و احساسی و روابط انسانی حتی شخصیت فردی تا اندازه ای نا معمول و مشکل است حتی در صورت درک و شناخت آن پذیرش و زندگی کردن هماهنگ با آن کاری دشوار است.

 ما گاهی در پی یک کاهش هستیم و انتظار ما این است که توانائی حذف برخی از این گامها و مراحل مهم و اساسی را به منظور صرفه جوئی در وقت و کار داشته باشیم.به عنوان مثال اگر یک بازیکن متوسط تنیس باشید و بخواهید در سطحی بالاتر بازی کنید نتیجه چه خواهد بود؟آیا صرفا تفکری مثبت میتواند به شما این توانائی راببخشد تا در برابر یک بازیکن حرفه ای تنیس بازی کنید؟

پاسخ به این سوال کاملا روشن و ساده است به این معنی که تخطی و چشم پوشی و یا حذف هر یک از این مراحل رشد و ترقی نا ممکن است این کار مغایر با طبیعت است و تلاش برای حذف هر یک ازاین مراحل نتیجه ای جز شکست نخواهد داشت.

برای برقراری ارتباطی محکم با همسر شوهر فرزندان و دوستان یا همکاران باید یاد بگیریم به حرف آنها گوش دهیم و این کار نیازمند قدرت توان عاطفی بالائی است.

گوش دادن مسائلی چون:صبر و شکیبائی یکرنگی و صداقت و تمایل برای درک و تفاهم را در بر میگیرد.

این کار بسیار ساده است(گوش دادن)که از یک سطح پائین عاطفی آغاز کنیم و پندهائی از سطوح بالای عاطفی بدهیم.

مشکل اصلی :

 شیوه ای ست که ما به عنوان مشکل به آن مینگریم...

بطور مثال من تازه ازدواج کردم اما زندگی ساده و بی روحی دارمالبته جنگ و دعوا میان ما نیست اما موضوع اینست که بهم عشق و علاقه ای نداریم.حتی پیش مشاور خانواده هم رفته ایم اما هیچ یک سودی نداشته و به نظر میرسد که نمیتوانیم دیگر مثل سابق همدیگر را دوست داشته باشیم.حال چه باید کرد؟

اصل شخصیت اینطور به من میگوید که کتابها و یا محلهائی وجود دارد که افراد به وسیله آن تا حدودی مشکلشان برطرف میشود.اما آیا این احتمال وجود دارد که مشکل اصلی همسرم نباشد؟

ممکن است من تقویت کننده ضعف و ناتوانی همسرم باشم؟

آیا برداشت خاص در مورد همسرم-ازدواج-و یا حتی خود عشق دارم؟

-آیا میتوانید مشاهده کنید که چگونه الگوهای شخصیت بر شیوه ای که ما به مشکلاتمان نگاه میکنیم و نیز بر شیوه ای که در صدد حل آن هستیم تاثیر میگذارند.

 

سطح تازه ای از فکر:

آلبرت انیشتن میگوید مشکلات مهمی که ما با آن روبرو هستیم قابل حل نخواهد بود اگر با همان میزان تفکری که مشکلات بروز کرده اند در صدد حل آن باشیم.

ما نیازمند سطح تازه و عمیقتری از فکر هستیم.الگوئی که بر پایه اصولی استوار باشد که بدرستی محدوده واکنش موثر انسان را بمنظور حل این مشکلات مهم مشخص کند.

 

این سطح تازه از تفکر موضوعی است که این کتاب به آن میپردازد...

الگوی (درون – بیرون)به معنای این است که نخست از خود آغاز کنید.

الگوی درون – بیرون به ما میگوید که موفقیتها و پیروزی های فردی مقدم بر موفقیتهای عمومی است و این اصطلاح اشاره میکند که نخست قولهائی به خود بدهیم و به آن عمل کنیم و سپس در مرحله بعدی به دیگران قول بدهیم...

من بر این باورم اصولی که در این کتاب آمده در وجود همه ما هست فقط باید آنرا شناخت و پرورش دادبه این ترتیب که یاد بگیریم و بگونه ای دیگر بیاندیشیم و الگوهای خود را با سطح تازه تر وفق دهیم.

 

 

مارلین فرگوسن میگوید:هر فردی از دروازه تحول دفاع میکند که تنها از درون باز میشود.

ما نمیتوانیم دروازه فرد دیگری را از راه جاذبه های احساسی عاطفی و یا بحث باز کنیم

اگر تصمیم دارید که دروازه تحول خود را به منظور درک واقعی زندگی با اصولی که در این هفت ویژگی یاد شده  باز کنید به شما اطمینان میدهم که مسائل تازه و خوشایندی در زندگی شما روی خواهد داد...

نخست اینکه رشد شما تکاملی خواهد بود با این حال اثر آن بسیار پر شتاب و انفجاری خواهد بود.

پیامد گشودن دروازه تحول برای سه ویژگی نخست(پیروزی فردی) افزایش اعتماد به نفس است شما به مرحله ای میرسید که میتوانید خود را عمیق تر بشناسید و به ارزشهای واقعی خویش پی ببرید.

برداشت شما از خویش منوط به تصور دیگران از شما و یا به مقایسه  خود با دیگران نخواهد بود و بر عکس درمیابید وقتی توجه کمتری به آنچه دیگران درمورد شما فکر میکنند دارید میتوانید به تصوری که دیگران در مورد خویش و جهان خویش دارند پی ببرید که البته این رابطه شما با آنها را نیز در بر میگیرد.از آن پس شما دیگر زندگی عاطفی و احساسی خود را بر اساس ضعف و ناتوانیهای دیگران بنا نمیکنید.

سه ویژگی بعدی نیز به روابط شما با افراد بر میگردد و آنرا عمیقتر و محکمتر می سازد.

ویژگی هفتم   شش ویژگی نخست را تقویت میکند از این راه میتوانید نیروئی مضاعف بدست آورید.

ویژگی اول :

انتخابگرند.

اصول برداشت شخصی:

تلاش کنید حواس خود را به یک گوشه از اطاق معطوف نمائید و خود را ببینید که در حال خواندن هستید-با اینکه شما فرد دیگری هستید اما آیا میتوانید به خویش نگاه کنید؟

 

توانائی آنچه هم اکنون انجام دادید تنها خاص انسان است و حیوانات چنین توانائی ندارندو ما آنرا خودآگاهی و یا توانائی اندیشیدن درباره فرآیند فکری خویش مینامیم به همین خاطر است که میتوانیم تکامل پیدا کنیم و از تجارب دیگران به خوبی تجارب خویش چیزهائی بیاموزیم و نیز به همین دلیل است که به برخی عادات روی می آوریم و یا برخی را کنار میگذاریم.

 

-خود آگاهی هم بر نگرش و رفتار ما و هم بر نحوه ای که دیگران را میبینیم تاثیر میگذارد و برای ما به منزله طرحی از ماهیت اصلی بشر تبدیل میشود.در واقع تا هنگامی که در نظر نگیریم چگونه به خویش و یا دیگران بنگریم قادر نخواهیم بود که بفهمیم دیگران چگونه خویش و جهان خود را میبینند و احساس می کنند.

 

 سه نظریه ای که ماهیت بشر را توضیح میدهند:

1-تاثیر ژنتیکی:بیان کننده این است که شما به شکل ارثی از والدین و جد خود خصوصیاتی را به ارث برده اید(دی ان ای)آنها نیز در شما نیز هست...

2-تاثیر فیزیکی:والدین شما (تربیت-تجارب دوران کودکی)

3-تاثیر محیطی:از سوی همسر – موقعیت اقتصادی – و یا سیاستهای ملی بر شخص وارد میشود و به مفهوم این است شخص یا چیزی در اطراف مسئول موقعیت کنونی شماست.

هر سه این نظرات بر پایه انگیزه و پاسخ استوار است...

 

 

افراد حساس زندگی احساسی خود را با توجه به رفتار دیگران پایه ریزی میکنند وقتی دیگران با آنها رفتار خوبی داشته باشند احساس خوبی دارند و اگر بر عکس باشد آنها محافظه کار میشوند.

توانائی تبدیل یک محرک به یک ارزش برای شخص انتخابگر یک اصل بشمار میرود.افراد حساس از طریق احساسات- شرایط – محیط و موقعیتها پیش میروند...

افراد انتخابگر از طریق ارزشهایی که به دقت درباره آنها اندیشیده و انتخاب کرده اند پیش میروند.

 

 مبتکر باشیم:

 

ماهیت اصلی ما انجام کار است نه اینکه مورد عمل واقع شویم(ایجاد موقعیت و پاسخ مناسب برای آن)

ابتکار داشتن به معنای خودخواهی و مهاجم بودن نیست بلکه به مفهوم شناخت مسولیت خویش در رویدادن و ایجاد مسائل است  برای نشان دادن ابتکار خویش با مشکلات روبرو شوید که این نشانه ای مهم برای موفقیت است.

 

علت باشیم نه معلول:

تفاوت میان افرادی دست به ابتکار عمل میزنند و آنهائی که این کار را نمیکنند مثل تفاوت شب و روز میباشد- اگر شما منتظر بمانید که مورد عمل واقع شوید به یقین که اینگونه میشود و فرصت رشد و موفقیت را از دست خواهید داد.(نگرش مثبت)

البته داشتن نگرش مثبت با انتخابگری تفاوت دارد:

ما باید با واقعیت موقعیت های کنونی روبرو شویم اما از طرفی با این واقعیت روبرو شده ایم که قدرت انتخاب واکنش مثبت برای آن موقعیتها داریم.

روبرو شدن با هر واقعیت به این معنی نیست که آنرا پذیرفته ایم چرا که همو میتواند خط مشی زندگی ما را تعیین کند.

  

 

 

سه شیوه نگرش افراد انتخابگر:

1-افراد انتخابگر تلاش خود را  ص

/ 0 نظر / 29 بازدید