قابل توجه دانشجویان گرامی

لطفا با مراجعه به سایت بیمه نوین اندیش پویا به آدرس الکترونیکی

www.novinandish.com

در اسرع وقت نسبت به دریافت کارت بیمه حوادث خود با وارد نمودن کد ملی و شماره دانشجویی اقدام نمایید.

/ 0 نظر / 5 بازدید