آرشیو درس فیزیک 2رشته کامپیوتر

جهت دانلود نمونه سوال درس فیزیک ۲ نیمسال اول ۸۶-۸۵  اینجا کلیک کنید. جهت دانلود نمونه سوال درس فیزیک ۲ نیمسال دوم ۸۶-۸۵  اینجا کلیک کنید. جهت دانلود نمونه سوال درس فیزیک ۲ نیمسال اول ۸۷-۸۶ قسمت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

بانک سوالات تخصصی و عمومی

ش نامدرس لینکدانلود 1 آمار دانلودنمونه سوال آمار 2 اسمبلی دانلودنمونه سوال اسمبلی 3 زبانC برنامه نویسیپیشرفته دانلود نمونه سوال زبانC برنامه نویسیپیشرفته 4 الکترونیک دانلود نمونه سوال الکترونیک 5 فیزیک1 دانلودنمونه سوال فیزیک1 6 فیزیک2 دانلودنمونه سوال فیزیک2 7 هوش مصنوعی دانلودنمونه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

سوالات امتحانی سه ترم گذشته

ردیف نام درس ترم اول86-85 ترم دوم86-85 ترم اول87-86 1 طراحی و تحلیل الگوریتم ها دانلود دانلود دانلود 2 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم دانلود دانلود دانلود 3 معماری کامپیوتر دانلود دانلود دانلود 4 اصول کامپیوتر 1 دانلود دانلود دانلود 5 اصول کامپیوتر 2 دانلود --- دانلود 6 مبانی کامپیوتر ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 14 بازدید

دروس تخصصی رشته کامپیوتر

رشته کامپیوتر   نام درس نویسنده دریافت فایل 1  آشنایی با کامپیوتر هدایتی آذری /شیرکوند      2  آمار و احتمال مهندسی دکتر نصیری               3  اصول ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 14 بازدید

آرشیو سوالات رشته کامپیوتر 89-86

شماره دانلود نمونه سوال تاریخ امتحان نام درس 1 31com.pdf 860321 اصول طراحی پایگاه داده ها 2 32com.pdf 860321 اصول طراحی پایگاه داده ها 3 74com.pdf 861016 اصول طراحی پایگاه داده ها 4 44com.pdf 860316 اصول طراحی کامپایلرها – ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 52 بازدید
خرداد 95
1 پست
مرداد 93
7 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
دی 92
9 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
6 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
8 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
7 پست
بهمن 91
20 پست
دی 91
25 پست
آذر 91
21 پست
آبان 91
21 پست
مهر 91
16 پست
شهریور 91
26 پست
مرداد 91
29 پست
تیر 91
34 پست
خرداد 91
24 پست
اسفند 90
35 پست
بهمن 90
61 پست
دی 90
58 پست
آذر 90
76 پست
آبان 90
55 پست
مهر 90
45 پست
شهریور 90
53 پست
مرداد 90
24 پست
تیر 90
52 پست
خرداد 90
63 پست
اسفند 89
36 پست
بهمن 89
22 پست
دی 89
16 پست
آذر 89
36 پست
آبان 89
22 پست
مهر 89
17 پست
شهریور 89
7 پست
مرداد 89
10 پست
تیر 89
16 پست
مناسبت_ها
41 پست
ضمائم_2
75 پست
ضمائم_1
121 پست
آموزش_php
6 پست
آموزش_html
7 پست
آموزش_vb
1 پست
آموزش_css
2 پست
آموزش_java
7 پست