قابل توجه دانشجویان رشته آموزش ریاضی

کلاسهای سرکار خانم دکتر نقیبی تاریخ 4/2/91 در دانشگاه قلمستان
برگزار می گردد.حضور تمامی دانشجویان الزامی می باشد.

آزمایشگاه ریاضی13-30/11 
تحلیل محتوای کتابهای درسی 11-8  
سمینار ریاضی 13-30/11

/ 0 نظر / 8 بازدید