:)

/ 3 نظر / 8 بازدید
:-|

:-|

بعد از یک سال تازه اونم سرو ته

ویدا

خدائیش خیلی خندیدم...[خنده] اگه یه بیسواد هم میخاست تابلورو نصب کنه میفهمید سرو تهش کجاست... واقعا آبرو ریزیه... فکر میکنم این عکس واسه دانشگاه ماست...[سوال][تعجب][نگران]