امتحانات میان ترم استاد کلانتری

 
امتحان میان ترم درس مهندسی فناوری اطلاعات 1 استاد کلانتری تاریخ 7/3/91 ساعت 14 از فصلهای 5و6و7و8

امتحان میان ترم درس مهندسی فناوری اطلاعات 2 استاد کلانتری تاریخ 7/3/91 ساعت 30/15 از فصلهای 12و13و14
 
 
دانشجو
/ 0 نظر / 3 بازدید