# آرشیو_سوالات_ترمهای_89-86

دانلود سوالات بهمراه پاسخنامه نیمسال دوم89-88 بخش سوم

درس سؤال پاسخنامه تستی یا تشریحی لینک دانلود مدارهای الکتریکی *   دانلود طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی *   دانلود مبانی فناوری اطلاعات *   دانلود پایگاه داده ها * * دانلود زبان ماشین و برنامه سازی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

سوالات رشته کامپیوتر نیمسال دوم 89-88

توجه:سوالات چهار درس زیر بهمراه کلید میباشد فیزیک ا :دانلود طراحی الگوریتم :دانلود طراحی پایگاه داده ها :دانلود نظریه زبانها و ماشینها :دانلود
/ 0 نظر / 28 بازدید

سوالات رشته کامپیوتر نیمسال اول 89-88

  1111094.pdfView Download معادلات دیفرانسیل  255k 1111095.pdfView Download ریاضی مهندسی 2   398k 1111096.pdfView Download ریاضی عمومی 1  310k 1111100.pdfView Download ریاضی عمومی 2  347k 1111266.pdfView Download ریاضی مقدماتی 2  346k 1113095.pdfView Download فیزیک پایه 2  361k 1113098.pdfView Download فیزیک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید

بانک سوالات تخصصی و عمومی

ش نامدرس لینکدانلود 1 آمار دانلودنمونه سوال آمار 2 اسمبلی دانلودنمونه سوال اسمبلی 3 زبانC برنامه نویسیپیشرفته دانلود نمونه سوال زبانC برنامه نویسیپیشرفته 4 الکترونیک دانلود نمونه سوال الکترونیک 5 فیزیک1 دانلودنمونه سوال فیزیک1 6 فیزیک2 دانلودنمونه سوال فیزیک2 7 هوش مصنوعی دانلودنمونه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید

آرشیو سوالات رشته کامپیوتر 89-86

شماره دانلود نمونه سوال تاریخ امتحان نام درس 1 31com.pdf 860321 اصول طراحی پایگاه داده ها 2 32com.pdf 860321 اصول طراحی پایگاه داده ها 3 74com.pdf 861016 اصول طراحی پایگاه داده ها 4 44com.pdf 860316 اصول طراحی کامپایلرها – ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 62 بازدید