# امتحانات_میان_ترم_دانشگاه

نحوه برگزاری آزمون میان ترم درس مدارهای الکتریکی(استاد شاه محمدی)

بمنظور آمادگی برای امتحان تمارین زیر مطالعه شود واز کلیه سوالها فقط ۴سوال برای میان ترم طرح میشود صفحه ۴٧ تمارین ۶و٧ صفحه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

امتحان میان ترم دروس ساختمانهای گسسته - مدار منطقی - ذخیره بازیابی

امتحان ساختمان داده ها با استاد عبدالهی فرد پنجشنبه 8 اردیبهشت ماه و امتحان مدار منطقی با استاد عابدی 15 اردیبهشت ماه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید