# ایمیل_اساتید

آزمون ریاضی2استاددهقان نیری

با سلام.آزمون ریاضی2استاددهقان نیری ازفصلهای6و7وجزوه انتگرال موجوددرسایت ایشان درتاریخ یکشنبه 27آذربرگزارخواهد شد   Dehghan-Nayeri.ir   Dehghan_Nayeri@yahoo.com قهرمانی  
/ 0 نظر / 40 بازدید