# رشته_علوم_کامپیوتر

لیست و تطبیق دروس سال 90-89

لیست ارائه و تطبیق دروسنظام چندبخشی: 1.       مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) لیست ارائه دروس تطبیق دروس   2.       مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) لیست ارائه دروس تطبیق دروس     3.       علوم کامپیوتر لیست ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 34 بازدید

رشته نکاتی در مورد علوم کامپیوتر

رشته دانشگاهی علوم کامپیوتر علوم‌ کامپیوتر پل‌ ارتباطی‌ دانش‌ کامپیوتر و ریاضی‌ است‌ و مهمترین‌ هدف‌ آن‌ دست‌یابی‌ به‌ بهترین‌ الگوریتم‌های‌ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید