# سوالات_دروس_9_ترم_کارشناسی_کامپیوتر

سوالات دروس ترم اول یا دانشپذیری

زبان خارجه _____ فار سی ____ مبانی کامپیوتر وبرنامه سازی 85-6(1) _87-8(1) _ 87-8(2) _ 88-9(1) _ 88-9(2) آزمایشگاه کامپیوتر _______ ریا ضی عمومی یک 85-6(1) _ 86-7(1) _88-9(1) ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید