# سوالات_رشته_کامپیوتر_سه_ترم_گذشته

سوالات امتحانی سه ترم گذشته

ردیف نام درس ترم اول86-85 ترم دوم86-85 ترم اول87-86 1 طراحی و تحلیل الگوریتم ها دانلود دانلود دانلود 2 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم دانلود دانلود دانلود 3 معماری کامپیوتر دانلود دانلود دانلود 4 اصول کامپیوتر 1 دانلود دانلود دانلود 5 اصول کامپیوتر 2 دانلود --- دانلود 6 مبانی کامپیوتر ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 17 بازدید

آرشیو سوالات رشته کامپیوتر 89-86

شماره دانلود نمونه سوال تاریخ امتحان نام درس 1 31com.pdf 860321 اصول طراحی پایگاه داده ها 2 32com.pdf 860321 اصول طراحی پایگاه داده ها 3 74com.pdf 861016 اصول طراحی پایگاه داده ها 4 44com.pdf 860316 اصول طراحی کامپایلرها – ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 62 بازدید