# سوالات_رشته_کامپیوتر_نیمسال_اول89-88

سوالات رشته کامپیوتر نیمسال اول 89-88

  1111094.pdfView Download معادلات دیفرانسیل  255k 1111095.pdfView Download ریاضی مهندسی 2   398k 1111096.pdfView Download ریاضی عمومی 1  310k 1111100.pdfView Download ریاضی عمومی 2  347k 1111266.pdfView Download ریاضی مقدماتی 2  346k 1113095.pdfView Download فیزیک پایه 2  361k 1113098.pdfView Download فیزیک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید