# سوالات_رشته_کامپیوتر_نیمسال_دوم89-88

سوالات نیمسال دوم 89-88 به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی

لینک دانلود سوال فیزیک 1 بهمراه پاسخ نامه تستی و تشریحی لینک  دانلود سوال برنامه سازی پیشرفته بهمراه پاسخ نامه تستی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 17 بازدید

دانلود سوالات بهمراه پاسخنامه نیمسال دوم89-88 بخش سوم

درس سؤال پاسخنامه تستی یا تشریحی لینک دانلود مدارهای الکتریکی *   دانلود طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی *   دانلود مبانی فناوری اطلاعات *   دانلود پایگاه داده ها * * دانلود زبان ماشین و برنامه سازی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

دانلود سوالات بهمراه پاسخنامه نیمسال دوم89-88 بخش چهارم

  درس سؤال پاسخنامه تستی یا تشریحی لینک دانلود ریزپردازنده * * دانلود طراحی کامپایلر * * دانلود مهندسی نرم افزار 1 * * دانلود مهندسی نرم افزار 2 *   دانلود سیستم عامل * * دانلود شبکه های کامپیوتری * * دانلود شبیه سازی کامپیوتری * * دانلود سیستمهای اطلاعات مدیریت *   دانلود گرافیک کامپیوتری ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 20 بازدید

سوالات رشته کامپیوتر نیمسال دوم 89-88

توجه:سوالات چهار درس زیر بهمراه کلید میباشد فیزیک ا :دانلود طراحی الگوریتم :دانلود طراحی پایگاه داده ها :دانلود نظریه زبانها و ماشینها :دانلود
/ 0 نظر / 19 بازدید