# سوالات_نیمسال_اول_91-90_با_پاسخنامه

سوالات نیمسال اول 90-89 با کلید تستی و تشریحی(بخش سوم )

ردیف نام درس   دانلود لینک کمکی ۱ شبکه کامپیوتری۱   لینک کمکی ۲ شبکه کامپیوتری۲   لینک کمکی ۳ ذخیره بازیابی اطلاعات   لینک کمکی  ۴ مهندسی نرم افزار۲   لینک کمکی  ۵ مهندسی نرم افزار 1   لینک کمکی  ۶ شیوه ارائه مطالب   لینک کمکی  ۷ معادلات ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 13 بازدید

سوالات نیمسال اول 90-89 بهمراه پاسخنامه (بخش دوم)

شماره دانلود نمونه سوال تاریخ امتحان نام درس 1 دانلود1   دانلود2 نیمسال اول 90-89 آمار و احتمال1 2 دانلود1   دانلود2 نیمسال اول 90-89 منطق ریاضی 3 دانلود1   دانلود2 نیمسال اول 90-89 زبان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 25 بازدید