# ضمائم_1

راه در جهان یکی است و آن راه راستی ست...

  ازکسانیکه از من مـــــــــــتنفرند سپاسگزارمآنها مرا قویتر میکننداز کسانیکه مرا دوســـــــــــــــــــــت دارند ممنونمآنان قلب مرا بزرگتر میکنندازکسانیکه مرا ترک میکنند ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 3 بازدید