# ضمائم_2

یک سخن از کوروش کبیر . . .

    ازکسانیکه از من مـــــــــــتنفرند سپاسگزارمآنها مرا قویتر میکنند از کسانیکه مرا دوســـــــــــــــــــــت دارند ممنونمآنان قلب مرا بزرگتر میکنند ازکسانیکه مرا ترک میکنند ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 73 بازدید