# لیست_ارائه_و_منابع_دروس

لیست و تطبیق دروس سال 90-89

لیست ارائه و تطبیق دروسنظام چندبخشی: 1.       مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) لیست ارائه دروس تطبیق دروس   2.       مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) لیست ارائه دروس تطبیق دروس     3.       علوم کامپیوتر لیست ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 14 بازدید