یک خبر غیر قطعی !

سلام
یکی از دوستان در رابطه با امتحانات با سازمان مرکزی تماس گرفتند که قرار شده به احتمال خیلی زیاد امتحاناتی که به صورت تمام تستی برگزار می شود شامل  35 سوال تستی  که هر کدام 0.4 نمره دارند می باشند ! البته این خبر قطعی نیست.

بی نام

/ 0 نظر / 3 بازدید